Eureca Start

Controlling kosztów, sprzedaży i aktywne zarządzanie wynikiem wraz z Pulpitami Menedżerskimi dla Dyrektora Finansów, Sprzedaży i Prezesa

 • Kluczowe wskaźniki biznesu widoczne w jednym miejscu
 • Dane kosztowe i przychodowe zaciągane automatycznie
 • Raporty dostępne bez czekania o każdej porze dnia i nocy

jedna z kilkuset
konfiguracji
systemu Eureca

Eureca Start - controlling dla zarządów i dyrektorów

W skrócie ...

1. Sterujesz tym co najważniejsze – Płynnością, Kosztami, Przychodami i KPI

Przez aktywny controlling kosztów i przychodów zarządy i dyrektorzy łatwiej dopasowują koszty (bardziej zależne od nich) do przychodów (bardziej zależnych od klientów) i tym samym szybciej adaptują się do sytuacji na rynku.

Mamy wśród klientów firmy, które bardzo aktywnie zarządzają tymi dwiema wielkościami i koszty typu“nice to have” uruchamiają dopiero wtedy, kiedy wiadomo, że sprzedaż z dużym prawdopodobieństwem zrealizuje swój plan na dany okres.

Wymaga to stale aktualnych informacji, ale zarządy pracujące w takim modelu sygnalizują nam bardzo wyraźny wzrost komfortu zarządzania i poczucie lepszego kontrolowania poszczególnych działań firmy.

Kontrolowanie kosztów, sprzedaży, Cash Flow i KPI

2. Wiesz co się dzieje – za Tobą i przed Tobą

Żeby prezentować pełny i aktualny obraz firmy lub wybranego obszaru (Sprzedaży, Finansów) Eureca Start tworzy Pulpity Menedżerskie oparte na danych historycznych (które są już w systemach) i danych przyszłych.

Dane przyszłe dotyczą zdarzeń, które dzieją się w firmie i wiemy, że są pewne lub wysoce prawdopodobne, ale nie figurują jeszcze w żadnych systemach firmy.

Obraz firmy w Eureca Start budujemy w oparciu o dane historyczne i przyszłe

3. Bez czekania – na dane i ludzi

Bez zwłoki w czasie między danymi w systemach a danymi na raportach zarządczych

Zarząd i dyrektorzy mają dostęp do danych finansowych firmy o każdej porze dnia i nocy, w każdym miejscu świata, bez czekania na raporty czy osoby je przygotowujące.

Dane historyczne zaciągane są automatycznie co noc, natomiast dane przyszłe wprowadzane w ustalonym w firmie rytmie i bez opóźnień, ponieważ ich obróbka w systemie jest znacznie mniej czasochłonna.

Bez czekania na księgowy wynik zamknięcia miesiąca, z którym już niewiele można zrobić

Zarząd i dyrektorzy zamiast czekać na dokładne, księgowe zamknięcia miesiąca, na bieżąco, najczęściej w rytmie tygodniowym, monitorują wynik firmy i aktywnie nim zarządzają.

Bazując na jednolitych danych historycznych wzbogaconych o dane przyszłe, reagują szybciej na zmiany sytuacji.

Bez czekania na wyjaśnienia pracowników dotyczące zjawisk niepokojących

Zarząd i dyrektorzy, po zaobserwowaniu zjawisk niepokojących, nie czekają na wyjaśnienia, ponieważ pierwsze odpowiedzi na pojawiające się pytania mogą sprawdzić samodzielnie.

Wykonując kilka kliknięć zagłębiają się w dane widoczne na swoich Pulpitach Menedżerskich i przechodzą od ogółu do szczegółu.

4. W czytelnej formie Pulpitów Menedżerskich

Dane otrzymywane dotychczas przez zarządy i dyrektorów w postaci wielu różnych raportów – zazwyczaj odizolowanych od siebie, mających różne źródła, formy i formaty danych – system Eureca Start przetwarza, przelicza i zestawia ze sobą w Pulpitach Menedżerskich, czyniąc z nich znacznie bardziej kompletne pod względem decyzyjnym informacje zarządcze. W ramach wdrożenia systemu Eureca Start, każdy menedżer otrzymuje dostosowany do jego obszaru zestaw Pulpitów, które może dowolnie modyfikować.

Klikaj poniżej, żeby zobaczyć Pulpity

 • Dyrektor Finansowy zobaczy:

 • Analiza Kosztów

 • Analiza Odchyleń Kosztów - Plan vs Wykonanie

 • Analiza Kosztów Planowanych - Kanban

 • Plus możliwość korzystania z Pulpitów Własnych

 • Dyrektor Sprzedaży zobaczy:

 • Analiza Marży

 • Realizacja Planu Sprzedaży - Plan vs Wykonanie

 • Analiza Sprzedaży Planowanej - Kanban

 • Plus możliwość korzystania z Pulpitów Własnych

 • Prezes Zarządu zobaczy:

 • RZiS - Plany

 • Sprzedaż

 • Koszty

 • Plus możliwość korzystania z Pulpitów Własnych

 • Controller lub asystent zobaczy:

 • Wprowadzanie danych KPI w układzie tabelarycznym

 • Wprowadzanie Planu Kosztów w strukturze budżetowej

 • Plus możliwość korzystania z Pulpitów Własnych

 • Przykłady innych pulpitów:

 • Analiza Cash Flow

 • Analiza i Wiekowanie Należności

 • Analiza Celów KPI

 • Rachunek Wyników - Wyniki

 • Rachunek Wyników - Analiza Przychodów

 • Rachunek Wyników - Analiza Kosztów

 • Rachunek Wyników - Analizy Porównawcze - Zysk

 • Rachunek Wyników - Analizy Porównawcze - EBITDA

 • Plus możliwość korzystania z Pulpitów Własnych

Poza gotowmi Pulpitami dostarczanymi w ramach wdrożenia,
każdy menedżer może korzystać z Pulpitów Własnych
dopasowanych do jego indywidualnych preferencji

Może zlecić ich wykonanie
w swoim zespole

W Eureca Start co najmniej 1 użytkownik posiada uprawnienia administracyjne i możliwość tworzenia Pulpitów dla siebie i pozostałych użytkowników.

Przy ich tworzeniu może korzystać z:

 • wiedzy zdobytej podczas szkoleń w czasie wdrożenia
 • udostępnianych przez nas tutoriali video
 • naszej Bazy Wiedzy w zakresie wizualizacji danych

Może zamówić u konsultantów

zarówno naszych jak i współpracujących z nami tzw. "controllerów na godziny”

Może kupić
gotowe

stworzone przez praktyków controllingu zgromadzonych wokół naszej platformy sklepowej CS Market

5. Sprawnie – z gotowością do pracy w 30 dni

Zastosowany w konfiguracji Eureca Start tzw. Gotowy Model Danych pozwala na bardzo szybkie wdrożenie systemu i relatywnie małe zaangażowanie personelu Klienta.

Gotowy Model Danych jest zbiorem zasileń i struktur danych najbardziej przydatnych w controllingu sprzedaży i kosztów. Został skonstruowany na podstawie ponad 240 wdrożeń systemu Eureca, w firmach różnej wielkości i specyfiki, w których jednak zawsze występowały te dwa obszary – sprzedaż i koszty.

W ramach wdrożenia z Gotowym Modelem Danych pokażemy Ci bardzo konkretny zestaw przetwarzanych danych, które wybierzesz, a po wdrożeniu zobaczysz na swoich Pulpitach Menedżerskich. Zobaczysz precyzyjnie co kupujesz.

1 miesiąc wdrożenia

od podpisania umowy do systemu i personelu
Klienta gotowego do pracy

12 dni pracy klienta

modelowe wdrożenie Eureca Start angażuje
personel klienta na ok. 12 dni roboczych łącznie

6. Elastycznie – z trzema opcjami zakupu

System Opcja I
self service

System Opcja II
model predefiniowany

System Opcja III
model predefiniowany + controller na godziny

1 500

miesięcznie, przy płatności
kwartalnej lub rocznej
+ 9 000 zł opłaty inicjalnej

Umowa na min. 12 m-cy

2 500

miesięcznie, przy płatności
kwartalnej lub rocznej
+ 17 355 zł opłaty inicjalnej

Umowa na min. 12 m-cy

4 000

miesięcznie, przy płatności
kwartalnej lub rocznej
+ 17 355 zł opłaty inicjalnej

Umowa na min. 12 m-cy

Abonament zawiera:

 • licencję dla dyrektora finansowego / controllera
 • automatyczne zasilanie do Transakcji Księgowych
 • automatyczne zasilenie do Sprzedaży
 • podręcznik pomocy
 • dostęp do szkoleń Onboarding

Abonament zawiera:

 • licencję dla dyrektora finansowego / controllera
 • automatyczne zasilanie do Transakcji Księgowych
 • automatyczne zasilenie do Sprzedaży
 • podręcznik pomocy
 • dostęp do szkoleń Onboarding
 • predefiniowany model budżetowy
 • predefiniowane pulpity menedżerskie
 • 2h wsparcia miesięcznie

Abonament zawiera:

 • licencję dla dyrektora finansowego / controllera
 • automatyczne zasilanie do Transakcji Księgowych
 • automatyczne zasilenie do Sprzedaży
 • podręcznik pomocy
 • dostęp do szkoleń Onboarding
 • predefiniowany model budżetowy
 • predefiniowane pulpity menedżerskie
 • 8h wsparcia miesięcznie

Opłata inicjalna zawiera:

 • instalację systemu EURECA
 • budowę automatycznych połączeń do 2 systemów
 • szkolenie „jak korzystać z systemu EURECA” w ramach zakupionej konfiguracji (2h)

Opłata inicjalna zawiera:

 • instalację systemu EURECA
 • budowę automatycznych połączeń do 2 systemów
 • budowę modelu budżetowego predefiniowanego
 • budowę 5 pulpitów menedżerskich
 • szkolenie „jak korzystać z systemu EURECA” w ramach zakupionej konfiguracji (4 x 2h)

Opłata inicjalna zawiera:

 • instalację systemu EURECA
 • budowę automatycznych połączeń do 2 systemów
 • budowę modelu budżetowego predefiniowanego
 • budowę 5 pulpitów menedżerskich
 • szkolenie „jak korzystać z systemu EURECA” w ramach zakupionej konfiguracji (4 x 2h)
Elastyczne formy finansowania rozwiązań controllingowych

Użytkownicy od 50 zł miesięcznie, przy płatności rocznej za użytkownika:

 • 50 zł – z wybraną funkcjonalnością
 • 150 zł – z pełną funkcjonalnością

O szczegóły dotyczące ww. opcji i ewentualnych zmian pytaj w czasie konsultacji

7. Z dużą pewnością decyzji o zakupie

Eureca Start jest rozwiązaniem wysoce partnerskim dającym Klientom możliwość wypróbowania jej mocy jeszcze przed pełnym zaangażowaniem:

Możesz zobaczyć co kupujesz

Możesz zobaczyć co kupujesz

Dzięki korzystaniu z Gotowego Modelu Danych i Gotowych Pulpitów Menedżerskich już na etapie pierwszych konsultacji, możesz upewnić się w tym, jakie Twoje dane będą zaciągane automatycznie, jakie mogą być wprowadzane ręcznie i jakie informacje będą prezentowane na Pulpitach Menedżerskich.

Możesz zaczynać ostrożnie

Możesz zaczynać ostrożnie

Decydując się na Eurekę Start w formie abonamentu kwartalnego możesz minimalizować koszty wejścia i ryzyko wdrożenia.

Inwestując na starcie 9 000 zł i ok. 12 dni pracy swoich ludzi łącznie możesz skorzystać z profesjonalnego rozwiązania controllingowego i wejść na inny poziom zarządzania firmą.

Możesz sprawdzić w boju

Możesz sprawdzić w boju

My wierzymy, że po pierwszym kwartale zakochasz się w Eurece Start. Ważne, że sprawdzisz to sam, w swojej firmie, na swoich danych i ze swoimi ludźmi

Ta mała decyzja o wypróbowaniu Eureki Start przez 1 lub 2 kwartały, pozwala poczuć korzyści trudne do oszacowania jak np. – szybszy dostęp do bardziej aktualnych informacji, większy komfort decyzyjny czy silniejsze poczucie sterowania firmą.

8. Z możliwością dalszego rozwoju

Domyślnie konfiguracja Eureca Start zawiera licencję na jednego pełnego użytkownika systemu np. CFO lub controllera z możliwością dokupienia w dowolnym momencie różnych innych użytkowników. Mogą to być zarówno dostępy menadżerskich jak Pulpity (rozwiązania klasy BI), Excele zintegrowane z EUREKĄ (z odczytem i zapisem danych bezpośrednio do bazy) czy Raporty XL ENT. Chcąc uzupełniać informacje o dane wcześniej nieewidencjonowane, Eurekę Start można też uzupełnić o licencje przeznaczone do edycji jak wspomniane wyżej Excele zintegrowane z systemem EURECA czy Formularze WWW.

Zbudowany w czasie wdrożenia i użytkowania rdzeń rozwiązania (system Eureca Start + nowe kompetencje ludzi Klienta) pozwalają na jego swobodną rozbudowę nie tylko o kolejnych użytkowników, ale o kolejne obszary controllingu i nowe źródła danych – samodzielnie, z odpłatnym wsparciem konsultantów lub „controlllerów na godziny”. Możliwe jest również skorzystanie z innych gotowych rozwiązań przygotowanych przez ekspertów i praktyków controllingu a dostępnych w naszej platformie sklepowej CS Market.

Eureca Start - możliwości dalszego rozwoju

9. W niepewnych czasach

Controlling w czasie kryzysu COVID 19
 • Kiedy pewne dotychczas źródła przychodów i wpływów stają się coraz mniej stabilne – bo dotychczasowi klienci zaczynają się wstrzymywać lub ograniczać zakupy, reagując na trudno przewidywalną sytuację gospodarczą.
 • Kiedy pewne dotychczas poziomy kosztów zaczynają się coraz mocniej wahać – bo dotychczas stabilni partnerzy zaczynają podwyższać ceny, żeby przetrwać.

… ciągła kontrola sytuacji firmy przez controlling kosztów, sprzedaży i cash flow staje się elementem koniecznym skutecznego zarządzania.

Budżetowanie z szybkimi rewizjami

żeby błyskawicznie dopasowywać się do sytuacji.

Analizy w cyklach tygodniowych oprócz miesięcznych

żeby bardziej monitorować zmiany zachodzące na rynku.

Analizy scenariuszowe i porównawcze

żeby być lepiej przygotowanym na różne scenariusze i wiedzieć co robić kiedy się pojawią.

Analizy płynności finansowej z możliwością analiz „what if

żeby wiedzieć, jak jest i jak negocjować warunki z klientami, partnerami czy bankami.

10. Zobacz krótkie video na temat Eureki Start

3 minutowy skrót na temat konfiguracji Eureca Start oraz przypomnienie pozostałych konfiguracji z naszej Łagodnej Ścieżki Wejścia, pozwalającej na wejście w controlling wsparty dedykowanym systemem bez potrzeby uruchamiania dużych budżetów i mocnego angażowania współpracowników.

11. Zacznij od controllingu kosztów, sprzedaży i cash flow

Zobacz nagranie!

o systemie EURECA START

 • Zobacz możliwości systemu z perspektywy menedżera finansów, sprzedaży i zarządu oraz informacje zarządcze prezentowane do dynamicznych pulpitach menedżerskich.
 • Zobacz możliwości systemu w zakresie płynności finansowej, scenariuszy planistycznych, KPI i projektów wewnętrznych.

Umów się na rozmowę!

Spotkanie online z konsultantem to szansa na:

 • Upewnienie się w tym jakie informacje zarządcze można zbudować i prezentować na Pulpitach Menedżerskich na podstawie danych, które już posiadasz.
 • Zobaczenie klikalnej prezentacji system na udostępnionym ekranie.
 • Zadawanie szczegółowych pytań i szybkie odpowiedzi.

Zrób jeden śmiały krok więcej – zamów nagranie lub umów się na rozmowę
Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 1 dnia roboczego

Eureca Start to automatyzacja, odzyskany czas, pewność decyzji, lepsza kontrola i lepsze sterowanie firmą.

Może warto spróbować.

Elastyczne formy finansowania rozwiązań controllingowych
0
lat na rynku
jako producent systemów
do controllingu i doradca
w zakresie controllingu
Controlling Systems
0
lat z ICV
przez członkostwo osobiste,
jako partner Kongresów
i członek firmowy
ICV - Międzynarodowe Stowarzyszenie Controllerów
0
wdrożeń
w dużych i średnich
firmach oraz grupach
kapitałowych
Microsoft Partner Gold Application Development - 14 lat
0
controllerów
każdego dnia optymalizuje
procesy w swoich firmach
na systemie Eureca
Microsoft Partner Silver Application Development - 4 lata