Analiza i raportowanie danych

Business Intelligence

System Eureca posiada rozbudowaną funkcjonalność w obszarze Business Intelligence (BI).
Program łączy w sobie zarówno metody tradycyjne (analizy wielowymiarowe oparte na kostkach OLAP) z nowoczesnym podejściem data discovery, zwinnym raportowaniem self-service oraz z powszechnie wykorzystywanym raportowaniem w Excelu.

Dziś bardzo ważne jest dopasowanie analiz i raportowania zarządczego do interesariuszy w organizacji. W ostatnich latach możliwość technologii IT bardzo mocno się rozwinęły, co może doprowadzić do pewnej pułapki – chęci przekazania bardzo dużo informacji w tradycyjnych raportach Excela (tu możliwości Excela też wzrosły) i zaawansowanych pulpitach menedżerskich (dashboardach). To może spowodować efekt przeładowania informacyjnego, a co tym idzie spadek jakości decyzji (ograniczenia percepcji człowieka).

W systemie Eureca są różne możliwości analityczno-raportowe:

  • Tradycyjne analizy wielowymiarowe danych (tabele i diagramy przestawne)
  • Statyczne lub dynamiczne analizy i raporty w interfejsie Excela pracujące bezpośrednio na kostkach OLAP (raportowanie XL-ENT)
  • Statyczne i proste raporty budżetowe (wysyłane wg zdefiniowanego harmonogramu)
  • Pulpity menedżerskie, które mogą być zarówno proste dla menedżerów (one page report) jak i zaawansowane na potrzeby analityków. Pulpity dostępne są z poziomu systemu Eureca (desktop i www) oraz jako osoba aplikacja Onelook (wersja pełna dla analityka i viewer dla odbiorcy informacji)
  • Controlling Systems wspomaga również firmy w implementacji systemu Power BI, który może być wdrażany zarówno jako uzupełnienie Eureki (np. dla osób pracujących przez aplikacje mobilne) jak też może być podstawową platformę BI, która czerpie dane z modułu budżetowego Eureki lub Hurtowni Danych.

Analiza wielowymiarowa danych

Analizy wielowymiarowe oparte są na danych z kostek OLAP. Kostki zawierają zarówno dane liczbowe jak: ilości, wartości, ceny, marże, koszty jednostkowe, ceny czy rabaty,
a także informacje opisujące te liczby (czyli wymiary i cechy) np. region, produkt, MPK, działanie, składnik płacowy, perspektywa BSC.

Kostki OLAP mogą być utworzone zarówno we współpracy z działem IT (hurtownia danych i integracja z dowolnymi systemami ewidencyjnymi) jak i z poziomu samego systemu EURECA (kostka budżetowa, dowolna kostka zasilana danymi z Excela lub z formularzy).

Dane można analizować w kilku narzędziach za pomocą tabel i diagramów przestawnych, a także zapytań ad hoc. Zaletą takiego rozwiązania jest nie tylko możliwość analiz w wielu wymiarach, ale także udostępnianie tych analiz różnym odbiorcom wg uprawnień. Uprawnienia te mogą być nadawane w oparciu o dowolne wymiary: np. dostęp dla odbiorcy do wszystkich danych dotyczących jego MPK czy oddziału typu sprzedaż, koszty, wynagrodzenia, czy też danych dotyczący całego procesu w organizacji np. etatyzacja czy zarządzanie projektem.

Dodatkową niezwykle użyteczną funkcją jest możliwość połączenia w analizach różnych obszarów np. przejście z analiz kosztów wynagrodzeń (dane z systemu FK) do szczegółów o składnikach płacowych (dane z systemu HR)

Raportowanie XL ENT oraz statyczne raporty budżetowe

Raportowanie w systemie EURECA może odbywać się za pomocą dwóch narzędzi:

  • Kreator Analiz XL ENT daje możliwość zbudowania dowolnego raportu z poziomu użytkownika – tzw. self service bezpośrednio w skoroszycie Excel.
  • Reporting Services – dowolne raporty zbudowane w tym narzędziu mogą być publikowane przez przeglądarkę internetową jak i wysyłane mailem (w formacie Excel, pdf, tiff).

W raportach XL ENT użytkownik pracuje bezpośrednio w Excel’u i ma dostęp do bardzo ciekawych funkcjonalności jak choćby praca z parametrami (dzięki czemu wyświetlane są wyłącznie potrzebne informacje bez konieczności pobierania wszystkich danych do pliku), a także dodatkowych typów wykresów (analiza odchyleń i waterfall).

Pulpity menedżerskie

Aplikacja Eureca Pulpity odpowiada za obszar Business Intelligence (BI) i wykorzystuje nowe możliwości technologii w obszarze wizualizacji danych.
W efekcie dane można przedstawić za pomocą zaawansowanych i dynamicznych wizualizacji, które spełniają oczekiwania zarówno:

  • menedżerów, którzy chcą pokazać na jednym ekranie istotne informacje z wielu źródeł (one page reporting),
  • jak również zaawansowane wymagania analityków, którzy potrzebują wgłębiać się w szczegóły oraz wyszukiwać cenne informacje i trendy (data discovery).

Dane mogą przybrać formę zarówno tabeli, diagramu czy wskaźnika. Istnieje możliwość zagłębiania się w informacje poprzez drill-down na wykresie jak i wyświetlenie szczegółów. Na pulpicie możemy zamieścić komentarz i informacje opisowe. Typowe obiekty do prezentacji danych to: wykresy, tabele, wskaźniki, kafelki i mapy.

Pulpity menedżerskie to najnowsza część systemu Eureca w zakresie BI. Więcej informacji o naszych pulpitach znajduje się na dedykowanej stronie:
www.eureca.com.pl/eureca/eureca-pulpity