fbpx

Analizy wielowymiarowe

Analiza wielowymiarowa danych

Analizy wielowymiarowe oparte są na danych z kostek OLAP. Kostki zawierają zarówno dane liczbowe jak ilości, wartości, ceny, marże, koszty jednostkowe, ceny czy rabaty, a także informacje je opisujące (wymiary i cechy) np. region, produkt, MPK, działanie, składnik płacowy, perspektywa BSC.

Kostki OLAP mogą być utworzone zarówno we współpracy z IT (hurtownia danych i integracja z dowolnymi systemami ewidencyjnymi) jak i z poziomu samego systemu EURECA (kostka budżetowa, dowolna kostka zasilana danymi z Excela lub z formularzy).

Dane można analizować w kilku narzędziach za pomocą tabel i diagramów przestawnych, a także zapytań ad hoc. Bardzo ważną zaletą tego rozwiązania jest możliwość nie tylko analiz w wielu wymiarach, ale także udostępnianie takich analiz różnym odbiorcom wg uprawnień, które mogą być nadawane w oparciu o dowolne wymiary (np. dostęp dla odbiorcy do wszystkich danych dotyczących jego MPK czy oddziału typu sprzedaż, koszty, wynagrodzenia, czy też danych dotyczący całego procesu w organizacji np. etatyzacja czy zarządzanie projektem).

Dodatkową niezwykle użyteczną funkcją jest możliwość połączenia w analizach różnych obszarów np. przejście z analiz kosztów wynagrodzeń (dane z systemu FK) do szczegółów o składnikach płacowych (dane z systemu HR

Przykładowe ekrany systemu Eureca – kliknij aby powięszyć ekran

Zobacz wideo