Controlling w firmach produkcyjnych
- zobacz nagranie webinarium w 4 częściach

Obejrzyj nagranie dla Controllerów, Dyrektorów finansowych i Menedżerów firm produkcyjnych pt.:

"Controlling w firmach produkcyjnych – trzy kluczowe wyzwania biznesowe:"

Rentowność czyli wiarygodna informacja o zjadaczach zysku

Jak połączyć budżet z prognozą?

Jak proaktywnie zarządzać wynikiem bieżącego miesiąca?

Jedna wersja prawdy dla wszystkich menedżerów

– spójna, zrozumiała i czytelna

Kontynuacją webinarium był cykl trzech szkoleń online dla firm produkcyjnych.

Zobacz agendę i nagranie szkolenia:

Szkolenie: „Jedna wersja prawdy dla menedżerów – spójna, zrozumiała i czytelna oraz … przydatna”

 • Nowoczesne narzędzia BI self-service dźwignią dla organizacji a dla controllerów – szansą czy zagrożeniem?
 • Zrozumieć technologię – BI (&CPM) vs. BI (&Data Discovery)
 • Przykłady wykorzystania wiodących narzędzi: Eureca – Tableau – Power BI
 • Raportowanie vs. analizy self-service (na podstawie standardów wizualizacji IBCS – „SUCCESS” w raportowaniu)
 • Jak zwiększyć rolę controllingu w procesie raportowania i pokonać lęk przed myślą, że nowoczesne narzędzia BI odbiorą controllerom pracę?

Szkolenie: „Jak połączyć budżet z prognozą i proaktywnie zarządzać wynikiem bieżącego miesiąca”

 • 3 głównie bolączki controllerów a trendy w controllingu
 • Agile, adaptacyjność, zwinność – tych słów coraz częściej się używa w biznesie a w controllingu?
 • Jak zwinnie wykorzystać system EURECA w prognozowaniu wyników

Szkolenie: „Rentowność czyli zjadacze zysku”

 • Największe bolączki przedsiębiorstw produkcyjnych w obszarze zarządzania rentownością
 • Dlaczego systemy ERP mają często problem z dostarczaniem informacji o marżach?
 • Przykład zastosowania systemu EURECA w obszarze kalkulacji kosztów (dane planowane i rzeczywiste)

Zobacz 7-minutowy wstęp do nagrania szkolenia

Przygotowaliśmy materiał wideo podsumowujący wszystkie 3 szkolenia
Czas trwania nagrania to 60 minut. Wypełnił formularz poniżej aby uzyskać bezpłatny dostęp do pełnego materiału o szkoleniu

Poznaj efekty wykorzystania narzędzia do controllingu w firmach produkcyjnych.

Posłuchaj opinii innych.

Paweł Musiał - Członek Zarządu Controlling Systems

Paweł Musiał,
Członek Zarządu Controlling Systems sp. z o.o.
Zobacz profil w Linkedin 

Prowadzący webinarium

Absolwent Wydziału Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 15 lat specjalizacji w systemach informatycznych dla biznesu.

Od 2001 roku zajmuje się doradzaniem Klientom w zakresie systemów wspomagających controlling.

Certyfikowany członek międzynarodowego stowarzyszenia praktyków controllingu ICV, członek zarządu koła ICV Warszawa, prelegent wielu konferencji z zakresu koncepcji i narzędzi w controllingu.

Autor artykułów publikowanych w prasie fachowej (m.in. „Controlling i Zarządzanie”).

Jako Partner w Controlling Systems Sp. z o.o. uczestniczył w wielu projektach, prowadzonych przez Firmę. Obecnie odpowiada m.in. za rozwój narzędzi i koncepcji controllingowych, wspomaga controllerów łącząc „miękkie” i „twarde” elementy zarządzania.

Jako ekspert metod i narzędzi controllingowych jest często zapraszany do wygłoszenia prelekcji podczas konferencji na temat zarządzania, controllingu i narzędzi IT. W ostatnim czasie współtworzył program m.in. takich konferencji jak:

 • XI Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów ICV, marzec 2017
 • „Forum Controllingu Finansowego” – konferencja dziennika Puls Biznesu, wrzesień 2017
 • Kongres „V Polish Business Analytics Summit”, marzec 2017
  Poniżej ocena wystąpienia Pana Pawła z tej ostatniej konferencji:„Wracam do Pana z feedbackiem od uczestników kongresu. Pańskie wystąpienie otrzymało notę 4,75 w skali 1-5, gdzie 5 jest oceną najwyższą. Średnia ocen z kongresu to 3,8. Mam ogromną nadzieję, że będziemy mieli okazję do współpracy w przyszłości,
  Marta PawlikowskaProject Director, Trio Conferences