Webinar: Jak usprawnić istotne procesy controllingowe?

Zapraszamy do obejrzenia nagrania webinarium jakie zrealizowaliśmy w grudniu 2018.

Webinarium on-line

„Jak usprawnić istotne procesy controllingowe?
Poznaj korzyści z controlling automation, jakich dostarcza system Eureca.”

Agenda prezentacji:

1. Vademecum controllera z zakresu pojęć IT – różne odmiany Business Intelligence

2. Podejście controllingowe (top-down) vs. menedżerskie (bottom-up) – jak pogodzić te dwa punkty widzenia tworząc Centrum Dowodzenia

3. Prezentacja możliwości systemu EURECA w zakresie:

 • Analiz, wizualizacji i raportowania (Business Intelligence, Data Discovery, Self Service)
 • Planowania i budżetowania (Corporate Performance Management)
 • Ewidencji dodatkowych informacji

4. Różne podejścia do wdrożenia (waterfall vs. agile) z różnym wykorzystaniem własnych zasobów i kompetencji w controllingu

Webinarium odbyło się w dniu 14 grudnia 2018,

Dziękujemy za pozytywne oceny od Uczestników

Wypełnij formularz obok aby uzyskać dostęp do nagrania webinarium

Wypełnij formularz poniżej aby zobaczyć nagranie

Paweł Musiał - Członek Zarządu Controlling Systems

Paweł Musiał,
Członek Zarządu Controlling Systems sp. z o.o.
Zobacz profil w Linkedin 

Prowadzący

Absolwent Wydziału Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, ponad 20 lat specjalizacji w systemach informatycznych dla biznesu.

Od 2001 roku zajmuje się doradzaniem Klientom w zakresie systemów wspomagających controlling.

Certyfikowany członek międzynarodowego stowarzyszenia praktyków controllingu ICV, członek zarządu koła ICV Warszawa, prelegent wielu konferencji z zakresu koncepcji i narzędzi w controllingu.

Autor artykułów publikowanych w prasie fachowej (m.in. „Controlling i Zarządzanie”).

Jako Partner w Controlling Systems Sp. z o.o. uczestniczył w wielu projektach, prowadzonych przez Firmę. Obecnie odpowiada m.in. za rozwój narzędzi i koncepcji controllingowych, wspomaga controllerów łącząc „miękkie” i „twarde” elementy zarządzania.

Jako ekspert metod i narzędzi controllingowych jest często zapraszany do wygłoszenia prelekcji podczas konferencji na temat zarządzania, controllingu i narzędzi IT. W ostatnim czasie współtworzył program m.in. takich konferencji jak:

 • XII Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów ICV, grudzień 2018
 • XI Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów ICV, marzec 2017
 • „Forum Controllingu Finansowego” – konferencja dziennika Puls Biznesu, wrzesień 2017
 • Kongres „V Polish Business Analytics Summit”, marzec 2017
  Poniżej ocena wystąpienia Pana Pawła z tej ostatniej konferencji:„Wracam do Pana z feedbackiem od uczestników kongresu. Pańskie wystąpienie otrzymało notę 4,75 w skali 1-5, gdzie 5 jest oceną najwyższą. Średnia ocen z kongresu to 3,8. Mam ogromną nadzieję, że będziemy mieli okazję do współpracy w przyszłości,
  Marta PawlikowskaProject Director, Trio Conferences