Oferta Wysoce
Elastyczna
2024

Zobacz elastyczność systemu, zasileń, rozwiązań BI, modeli wdrożeniowych, metod finansowania i opieki nad klientami

1. Elastyczność modułowa samego systemu Eureca

System Eureca posiada budowę modułową odpowiadającą najważniejszym obszarom nowoczesnego controllingu. Daje to klientom dużą swobodę w konfigurowaniu systemu controllingowego najlepszego akurat dla nich oraz możliwość wdrażania krokowego i dokładania kolejnych modułów w późniejszym czasie. Obok aktualna lista modułów systemu Eureca

 • moduł Budżetowanie
 • moduł Pulpity Menadżerskie
 • moduł Analizy Wielowymiarowe
 • moduł Kreator Analiz XL ENT
 • moduł Raportowanie budżetowe
 • moduł Formularze www
 • moduł Mechanizmy ETL / HD
 • moduł Modelowanie OLAP
 • moduł Kalkulacje
 • moduł Zarządzanie Projektami

2. Elastyczność w zakresie metod zasilania

System Eureca zbiera dane z różnych obszarów przedsiębiorstwa (zarówno systemowe jak i niesystemowe), łączy je ze sobą i przekształca w informacje zarządcze o nowej wartości. Może być zasilany danymi z bardzo wielu, bardzo różnych źródeł m.in. przez:

Zasilenia Automatyczne
z systemów dziedzinowych pracujących u klienta m.in. ERP, HR, CRM, OLTP …

System Eureca oparty jest na technologii Hurtowni Danych a podczas wdrożenia budowane są interfejsy do systemów źródłowych różnych klas, które automatycznie, raz na dobę pobierają dane.

Zasilenia typu One Click
bezpośrednio z arkuszy Excel do Eureki i z Eureki do arkuszy Excel

System Eureca jest zintegrowana z arkuszami Excel, dzięki czemu użytkownik Eureki pracujący w Excelu widzi dodatkową wstążkę narzędziową Eureca, pozwalającą mu na zasilanie systemu lub pobranie danych z systemu jednym klikiem.

Ewidencja bezpośrednia w systemie
pozwalająca na rejestrowanie zjawisk istotnych ale dotychczas nie ewidencjonowanych

 • przez wprowadzanie danych bezpośrednio w samym systemie Eureca
 • przez wprowadzanie danych w formularzach www Eureki udostępnianych pracownikom przez przeglądarkę

Pobieramy dane z wielu różnych źródeł,
łączymy je ze sobą
i zamieniamy w informacje zarządcze.

3. Elastyczność w zakresie narzędzi Business Intelligence

Eureca jako system controllingowy obsługuje znacznie szerszy zakres działań niż jakiekolwiek rozwiązania Business Intelligence. Jednak bez wizualizacji danych i możliwości prowadzenia szybkich analiz Data Discovery czy Performance Management byłaby w obecnych czasach niekompletna. Dlatego też Eureca posiada zintegrowany moduł Business Intelligence pod nazwą Pulpity Menedżerskie. Pozwala też jednak na współpracę z innymi rozwiązaniami klasy BI.

Masz wybór. Możesz wdrożyć dedykowany system controllingowy a w zakresie BI korzystać z:

Modułu Eureca Pulpity
narzędzia BI stanowiącego integralną część systemu Eureca.

lub

Rozwiązań typu Power BI, Tableau, Qlik lub innych
wykorzystywanych już przez Ciebie i dobrze Ci znanych.

4. Elastyczność w zakresie metod wdrażania

Wdrażając system Eureca klient nie wdraża samego narzędzia IT ale rozwiązanie controllingowe zawierające system, naszą wiedzę i wiele dobrych praktyk zdobywanych przez lata przy obsłudze setek firm o bardzo różnej specyfice i wielkości. Posiadamy wypracowany standard wdrożenia i przekazywania pracownikom klienta wiedzy o systemie oraz dobrych praktyk w zakresie controllingu – asystujemy klientowi do czasu kiedy tego potrzebuje.

Poza klasycznymi metodami wdrażania systemów IT,
umiemy też wdrażać małymi krokami i na różne sposoby: 

Wdrożenia Proof Of Concept
Polegają na wdrożeniu fragmentu systemu Eureca (o ile zakres przyszłego wdrożenia na to pozwala) i pracę klienta przez określony czas na takim fragmencie. Metoda ta zmniejsza ryzyko wdrożenia, pozwala klientowi doprecyzować oczekiwania wobec systemu i sprawdzić system w boju.

Wdrożenie rozwiązań predefiniowanych
Przykładowo, rozwiązania do controllingu kosztów i sprzedaży, które wdrażamy u ponad 90% naszych klientów i na 90% pasują także do Twojego biznesu mamy już przygotowane – dzięki czemu wdrażamy je szybciej i taniej. Kupując gotowe rozwiązania klient bardzo wyraźnie wie co kupuje przed swoją decyzją. Więcej na ten temat w opisie konfiguracji Eureca Start.

Wdrożenia Warsztatowe
Gdzie pracownicy klienta poznają system w czasie kilkudniowych warsztatów z udziałem naszych konsultantów i klikając wspólnie z nimi po systemie dopasowują go do swoich potrzeb. Często już 1-2 dni warsztatów pozwalają klientom wyrobić sobie zdanie o pracy na systemie Eureca.

Wdrożenia najprostszej konfiguracji systemu
Polegają na wdrożeniu system Eureca w podstawowej konfiguracji przeznaczonej dla 1 użytkownika. Poza niskim kosztem i szybkością wdrożenia metoda ta pozwala na stopniowe rozbudowywanie systemu zarówno z naszą asystą jak i samodzielnie w oparciu o nasze pomoce: webinaria, warsztaty płatne, Bazę Wiedzy czy zakup gotowych rozwiązań w naszym sklepie CS Market.

5. Elastyczność w zakresie finansowania

Decydując się na zakup systemu Eureca, w zależności od wybranej konfiguracji, można skorzystać z różnych form finansowania.

Klasyczny Zakup Jednorazowy
gdzie zarówno koszty licencji jak i usług wdrożeniowych klient ponosi jednorazowo i są one delikatnie rozłożone w czasie przez okres wdrożenia.

Zakup Częściowo Jednorazowy
gdzie koszty licencji opłacane są w postaci opłat rocznych, natomiast koszty usług wdrożeniowych klient ponosi w czasie wdrożenia i są one także delikatnie rozłożone w czasie przez okres wdrożenia.

Leasing Oprogramowania
gdzie koszty wdrożenie rozkładane są na 2 lub 3 lata – zgodnie z ofertą naszego partnera leasingowego. Oczywiście klient ma możliwość skorzystania z naszej oferty leasingu lub ofert swoich leasingodawców.

Abonament Kwartalny
gdzie opłata kwartalna jest jedynym kosztem całego wdrożenia. Obecnie model dostępny w konfiguracji Eureca Start m.in. jako abonament bez umowy – gdzie klient płaci za tyle kwartałów z ilu korzysta.

6. Elastyczny ekosystem Eureki – gdzie klient nie zostaje sam

Od lat jesteśmy blisko naszych Klientów szukając wciąż nowych form współpracy i wspólnego rozwoju. Obecnie poza samym wdrożeniem systemu controllingowego Eureca udostępniamy naszym klientom różne inicjatywy wspierające ich w rozwoju i pracy m.in.:

Zjazdy Klientów
Od 14 lat, raz w roku, organizujemy dwudniowe spotkania z klientami będące dla nich doskonałą przestrzenią do spotykania innych użytkowników systemu Eureca, karmienia się nowościami, wiedzą i dobrymi praktykami – tu nasz ostatni Zjazd 2020.

Baza Wiedzy Controllingowej
Od wielu lat udostępniamy klientom materiały inspiracyjne i szkoleniowe w formie filmowej i pisanej – od jakiegoś czasu w formie Nowej Bazy Wiedzy Controllingowej dostępnej także dla potencjalnych klientów – zapraszamy już teraz.

CS Market
To nasze nowe dzieło, trochę jeszcze raczkujące, gdzie zapracowanym klientom będziemy udostępniać rozwiązania gotowe do kupienie – na początek gotowe pulpity menedżerskie (w przygotowaniu Cash Flow, KPI, Sprzedaż, ECP) – tu link do naszego sklepu CS Market.

Konkurs Super Smart Controller
To nasze najmłodsze dzieło, gdzie chcemy nagradzać klientów za ich błyskotliwe rozwiązania controllingowe z udziałem systemu Eureca. Za nami pierwsza edycja konkursu – zobacz zwycięzców edycji 2020 oraz zasady samego konkursu.

Możesz Wzmacniać Swój Controlling Małymi Krokami
Zaczynając od czegoś zupełnie małego,
co nie wywróci Twojego budżetu, a Ciebie wzmocni.
Wdrażając pojedyncze moduły lub gotowe konfiguracje.

Podstawowe konfiguracje
systemu Eureca

3 konfiguracje startowe – żeby łatwiej i szybciej zacząć
i konfiguracja Eureca Serwer – żeby się lepiej dopasować

Umów się na krótką rozmowę

Elastyczne formy finansowania rozwiązań controllingowych
 • na większość pytań dostaniesz odpowiedź od razu, a jeśli coś będzie nadal niezrozumiałe – możesz pytać do głębi,
 • jeśli zdecydujesz się na rozmowę online (Skype, Zoom, Teams itp.) konsultant poza samym opowiadaniem będzie mógł Ci wszystko pokazać na ekranie,
 • być może poznasz inne konfiguracje systemu Eureca – jeszcze bardziej dopasowane do Twoich dzisiejszych potrzeb i możliwości.

W razie pytań prosimy o kontakt