Zastosowanie w organizacji: obszar HR

Zastosowanie systemu Eureca w organizacji jest bardzo szerokie. System wywodzi się z dziedziny controllingu i finansów dlatego w tych obszarach jest najczęściej wykorzystywany. Jednak Eureca wspiera Użytkowników także w zakresie sprzedaży i marketingu, HR czy produkcji.

Poniżej przykłady wykorzystania systemu Eureca do planowania obszarów związanych z personelem.

Zapraszamy specjalistów i menedżerów, którzy czują niedosyt w wykorzystywaniu wiedzy opartej na faktach w zarządzaniu ludźmi do bezpłatnego udziału w webinarium pt.:

"Jak zwiększyć rolę HR w organizacji wykorzystując wiedzę opartą na danych?"

Wykorzystaj dźwignię technologiczną dla rozwoju organizacji,
zespołu HR i własnych kompetencji.

Planowanie i analiza obszarów związanych z personelem

W systemie EURECA można zrealizować różne podejścia do planowania obszarów związanych z personelem. Może to być planowanie ogólne typu wynagrodzenia w podziale na działy i miesiące, jak też bardziej szczegółowe czyli:

-Plan zatrudnienia (etatyzacja) z przyczynami zmian (zatrudnienie, zwolnienie, awans, przejścia, itp.) wg spółek, działów, stanowisk i pracowników

-W oparciu o założenia i plan zatrudnienia planowane są składniki płacowe.

W zarządzaniu personelem mogą być planowane również inne dziedziny typu szkolenia czy rekrutacje, jak też stawiane cele do osiągnięcia i kompetencje.

Analizom i raportowaniu podlegają wszystkie potrzebne dane z obszaru HR. W systemie można monitorować również dowolne mierniki HR (np. powiązane ze strategią personalną). Ciekawą możliwością sią również kalkulacje kosztów procesów HR (ile kosztuje proces rekrutacji, adaptacji, awansu).

Jeżeli w przedsiębiorstwie jest potrzeba monitorowania danych, które nie są obecnie ewidencjonowane to w wersji EURECA serwer można zbudować dowolne formularze ewidencyjne typu: szkolenia, kompetencje, rekrutacje.