Zastosowanie w organizacji: Sprzedaż i marketing

Zastosowanie systemu Eureca w organizacji jest bardzo szerokie. System wywodzi się z dziedziny controllingu i finansów dlatego w tych obszarach jest najczęściej wykorzystywany. Jednak Eureca wspiera Użytkowników także w zakresie sprzedaży i marketingu, HR czy produkcji.

Poniżej przykłady wykorzystania w obszarze sprzedaży: w planowaniu i prognozowaniu sprzedaży oraz analizowaniu informacji o sprzedaży, tworzeniu raportów i wizualizacji na ten temat.

Informacyjne Centrum Zarządzania dla Menedżera Sprzedaży 1

Centrum Dowodzenia dla szefa sprzedaży

Centrum Dowodzenia Sales

Chcesz wiedzieć więcej - zobacz nagranie webinarium pt.:

"Tajna broń w zarządzaniu sprzedażą. Efektywność vs. innowacyjność "

Planowanie i prognozowanie sprzedaży

Planowanie sprzedaży może mieć dowolną strukturę, np.:

  • planowanie w B2B wg regionów, handlowców, klientów i produktów,
  • planowanie w B2C wg regionów, sklepów, działów.

W zależności od specyfiki branży i przyjętego modelu można planować np.:

  • wyłącznie wartości sprzedaży,
  • ceny, rabaty, ilości i wartości,
  • powierzchnię, potencjał lub liczbę wejść, wskaźniki konwersji, średnie ceny i wartości.

Analiza sprzedaży, raportowanie i wizualizacja danych
sprzedażowych i marketingowych

W systemie EURECA można analizować dane zarówno w układzie:

  • plan vs. wykonanie vs. prognoza,
  • jak i same dane z realizacji.

Dane mogą pochodzić z systemów sprzedaży, CRM, ewidencji marketingowych, raportów rynkowych.

W systemie można również utworzyć  dowolne mierniki (KPI). Często się zdarza, że w przedsiębiorstwie brakuje danych do mierzenia działań sprzedażowych. W wersji EURECA serwer można utworzyć dowolne formularze do zbierania danych (liczba wizyt, notatki z wizyt, szkolenia, kompetencje).

Zobacz naszą prezentację z II Forum Informacji Zarządczej na temat „KPI w badaniu skuteczności zespołu handlowców”