Zastosowanie w organizacji: Controlling i Finanse

Zastosowanie systemu Eureca w organizacji jest bardzo szerokie. System wywodzi się z dziedziny controllingu i finansów dlatego w tych obszarach jest najczęściej wykorzystywany. Jednak Eureca wspiera Użytkowników także w zakresie sprzedaży i marketingu, HR czy produkcji. Poniżej przykłady wykorzystania w controllingu i finansach czyli planowanie, analizy finansowe i zarządzanie rentownością.

Zintegrowany model planistyczno-budżetowy (RW, Przychody, Koszty)

W systemie EURECA możemy odzwierciedlić cały model budżetowy, zaczynając od przychodów, przez koszty (np. COGS, koszty stałe, koszty projektów), aż do zarządczego Rachunku Wyników.

Przychody mogą być planowane wg dowolnych wymiarów np. regionów, kanałów sprzedaży, handlowców, klientów czy produktów, a koszty np. wg struktury organizacyjnej, kosztów rodzajowych, obszarów czy też procesów. Mogą zdarzyć się obszary, które wymagają pogłębienia szczegółowości np. koszty osobowe (wg stanowisk i pracowników), koszty floty samochodowej (wg konkretnych samochodów) czy amortyzacja (wg konkretnych środków trwałych). Wówczas budowane są budżety cząstkowe dedykowane tym obszarom (często w firmach nazywane są budżetami poziomymi i planowane są osoby odpowiedzialne za dany obszar, a nie za MPK).

Planowaniu mogą podlegać różne dane liczbowe tzw. miary, np. wartości, ilości, stawki i koszty jednostkowe.

Bardzo ciekawymi funkcjami w planowaniu i budżetowaniu są:

  • możliwość wprowadzania komentarzy do planów czy też odchyleń,
  • możliwość planowania w wielu scenariuszach,
  • możliwość alokacji kosztów,
  • możliwość planowania od dołu do góry, od góry do dołu czy też przyrostowo.

Sprawozdania finansowe

W systemie EURECA planowane i raportowane mogą być również wszystkie sprawozdania finansowe (RZiS – w układzie zarówno ustawowym jak i zarządczym, Bilans, Cash Flow). Istnieje możliwość również sporządzenia sprawozdań skonsolidowanych.

Ciekawą możliwością jest również dostęp do predefiniowanych modeli (np. analiza wskaźnikowa czy modele cash flow). Warto skorzystać z tych gotowych już funkcjonalności (tzw. paczki).

Rentowność

W systemach ewidencyjnych ERP dane gromadzone są w różnych modułach typu sprzedaż, magazyny, finanse-księgowość czy kadry-płace. Niezwykle trudne, a często nawet niemożliwe jest przygotowanie analiz rentowności.

W systemie EURECA możliwe jest utworzenie dowolnego modelu do wyliczania rentowności zarówno w zakresie wykonania (np. wg ABC czy TD ABC) jak też planowania (np. wg ABB). Zaawansowane funkcje dostępne są w wersji EURECA serwer.

Przy wdrażaniu zarządzania rentownością częstym problemem przedsiębiorstw jest brak potrzebnych danych niezbędnych do alokacji kosztów.  Unikalną cechą systemu EURECA jest możliwość utworzenia dowolnej ewidencji danych źródłowych, która może być docelowym rozwiązaniem lub też prototypem (na podstawie, którego przygotowywane są wymagania względem rejestracji danych z ERP).

Pomagamy zapanować nad finansami

Wspomagamy biznes poprzez controlling

Poznaj korzyści z wykorzystania systemu Eureca z perspektywy
controllerów, menedżerów i zarządów firm.

Dowiedz się jakie procesy w praktyce usprawnia system Eureca i kto z tego korzysta.

Zobacz opinie  zebrane podczas XI zjazdu Użytkowników systemy Eureca we wrześniu 2017 roku.

Jak usprawniliśmy przepływ informacji

Skończyliśmy prace z niezliczoną ilością plików excelowych, ograniczyliśmy czas pomiędzy wprowadzeniem założeń, a otrzymaniem wyników jakie mamy z naszych kalkulacji, mamy skonsolidowany i spójny wynik na poziomie naszego regionu.

Piotr Chmielewski, Volvo Financial Services

Eureca wspiera wykonanie budżetu, jest intuicyjna dla użytkowników

Po zastosowaniu systemu Eureca, usprawniony został obszar analityczny naszej firmy, w szczególności wzrosła wydajność i elastyczność osób raportujących dane, skrócił się czas przygotowywania raportów

Daniel Jasiński, Grupa Inco S.A.

Użytkownicy platformy Eureca zmniejszają koszty nawet o 0,5 mln PLN. Zacznij oszczędzać już dziś