Budowa Controllingu od podstaw

…czyli od koncepcji, przez uporządkowanie danych
i wdrożenie systemu controllingowego
do lepszej realizacji zaplanowanych celów firmy

Nagranie webinarium o wyzwaniach
biznesowych dla firm w nowej rzeczywistości
i wsparciu zarządczym przez działania controllingowe

Zobacz nagranie tego webinarium, jeśli…

…w Twojej organizacji zadania controllingowe są realizowane w ograniczonym zakresie lub nie ma osoby czy komórki odpowiedzialnej za takie działania 👇

Agenda webinarium

 Wstęp – po co firmie controlling, wyzwania biznesowe i rola controllingu

    • Jak się przygotować do budowy controllingu?

rozwiń agendę

Częstym pytaniem Właścicieli i Zarządów jest „po co budować controlling w naszej firmie?”.

Jakkolwiek nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytania co i jak to zrobić w tym zakresie czyli WHAT i HOW nie znając głębiej firmy, modelu biznesowego, kultury organizacyjnej, stanu informatyzacji  tak w przypadku pytania o sens czyli WHY jest to bardzo proste. Controlling w szerokim znaczeniu to wsparcie w realizacji celów m.in. poprzez planowanie i monitorowanie, zarówno w ujęciu finansowym jak i niefinansowym. A tego potrzebuje każdy menedżer, zwłaszcza zarząd i właściciele. Aby jednak faktycznie to zrealizować niezbędne jest odpowiednie przygotowanie, w naszym podejściu w trzech obszarach:

➡️ Informatycznym  – jakie dane zbierać i jak je przygotować, aby uzyskać odpowiedniej jakości i szczegółowości informację zarządczą

➡️ Koncepcji – od czego zacząć i jak rozwijać raportowanie zarządcze, budżetowanie, kalkulacje kosztów i rentowności

➡️ Ludzkim – jak przygotować i zaangażować ludzi, aby chcieli korzystać z informacji zarządczej i traktowali funkcję controllingu jako wsparcie, a nie wyłącznie kontrolę i nadzór.

Integracja danych z wielu źródeł

rozwiń agendę

Wszyscy controllerzy i dyrektorzy finansowi bez wyjątku są zgodni w kwestii jakości i spójności danych. Wszelkie analizy i raporty wychodzące z controllingu do Zarządu i Menedżerów muszą być wiarygodne. Jeden błąd w danych powoduje utratę zaufania, które tak długo było budowane. Od kilku lat niektórzy dostawcy nowoczesnych rozwiązań Business Intelligence koncentrując się wyłącznie na wizualizacji informacji twierdzili, iż hurtownie danych idą do lamusa. Zmienili zdanie. Świat nowoczesnego controllingu reprezentowany przez IGC i ICV wskazuje DATA MANAGEMENT jako jeden z kluczowych procesów w controllingu. Można to osiągnąć właśnie dzięki hurtowni danych. I jest tu kilka opcji w zależności od potrzeb i dostępu do danych:

➡️ tradycyjna Hurtownia Danych (multidimensional model) zasilana bezpośrednio z systemów dziedzinowych

➡️ „nowoczesna” Hurtownia Danych (tabular model) zasilana bezpośrednio z systemów dziedzinowych

➡️ Hurtownia Danych zasilana z raportów Excel (gdy firma nie ma dostępu bezpośrednio do baz danych) – zaawansowany i szybki model danych

➡️ predefiniowana Hurtownia Danych dla obszarów finansów i sprzedaży.

Raportowanie i analizy danych (EURECA, POWER BI)

rozwiń agendę

Gdy zaspokojone są główne potrzeby controllingu dotyczące wiarygodności, spójności i jakości danych, a także automatyzacji ich pozyskiwania niezwykle istotna jest ich analiza i raportowanie. W tym obszarze technologia w ostatnim czasie zmieniła bardzo dużo.

Niektóre firmy wciąż wykorzystują Excela lub też korzystają z predefiniowanych zestawień w systemach ERP, czasem nawet mają klasyczne narzędzia Business Intelligence tzw. OLAP-owe. Dzisiejsze funkcjonalności nazywane często DATA DISCOVERY pokazują te same dane w zupełnie innej postaci – widać dużo więcej, dużo szybciej, dużo głębiej. Bez względu na to jak controlling jest biegły w Excelu to przeniesienie lub uzupełnienie raportowania nowymi funkcjonalnościami BI mocno przyspiesza pracę i wnosi bardzo dużą, nową jakość dla menedżerów.

➡️ W systemie EURECA zachowaliśmy tradycyjne podejście do analiz i raportowania wykorzystując raporty Excel i tabele przestawne, dokładając potężne możliwości analizy i raportowania na tzw. pulpitach menedżerskich enterprise. Istnieje też możliwość wykorzystania w tym obszarze controllingu innych narzędzi Business Intelligence. Controlling Systems jako partner firmy Microsoft rekomenduje Power BI, który bardzo dobrze się sprawdza czerpiąc dane z Hurtowni Danych, modelu budżetowego i kalkulacyjnego systemu EURECA. Istnieje też możliwość integracji z innymi narzędziami np. Tableau czy Qlik.

➡️ predefiniowana Hurtownia Danych dla obszarów finansów i sprzedaży.

Zjadacze zysku czyli rentowność i kalkulacje

rozwiń agendę

Wszystkie firmy, które wdrożyły systemy ERP wiedzą, że w miarę łatwo jest pozyskać dane dziedzinowe typu sprzedaż, transakcje księgowe, magazyny czy HR (przy założeniu, że są to nowoczesne i otwarte bazy danych, a także przy wsparciu IT). Jeżeli do tego wykorzystujemy nowoczesne narzędzia do analiz i raportowania to pojawia się pytanie czy controller jest wciąż niezbędny. Dane to jeszcze nie informacja, a informacja to jeszcze nie jest wiedza.

W dzisiejszych czasach firmy sprzedają na coraz niższych marżach, a koszty pośrednie są coraz większe. Trywialne wydaje się pozyskanie danych w zakresie marży pierwszej (choć są firmy które i z tym się borykają). Bez względu na to czy firma posiada systemy zintegrowane czy nie, bardzo trudna i czasochłonna jest jednak kalkulacja kosztów i obliczanie kolejnych poziomów marż.

W tym obszarze Excel jest najbardziej elastycznym rozwiązaniem, ale mało wydajnym, bardzo pracochłonnym i ryzykownym, a co gorsza wzbogacony skryptami SQL to często „czarna skrzynka” obsługiwana przez jedną lub niewielką liczbę osób. Opcja zaawansowanych modeli kalkulacji bezpośrednio w systemach ERP jest albo niemożliwa, a na pewno bardzo droga, pracochłonna i sztywna.

Z pomocą przychodzą tutaj dowolnie zaawansowane modele kalkulacyjne, które są częścią Hurtowni Danych systemu EURECA. Następuje pełna automatyzacja procesu pobierania danych z różnych systemów (do zaawansowanych kalkulacji często nie wystarczają dane z systemów ERP), ich uspójnianie i modelowanie, a na końcu alokacje kosztów pośrednich w celu uzyskania kilku poziomów marż pokrycia wg produktów, usług, klientów, kanałów sprzedaży itp.

➡️ Skoro ten proces można w 100% zautomatyzować i dopasować do przyjętej koncepcji to jaka jest w takim przypadku rola controllingu?

Bardzo duża, w końcu controlling ma szansę na odejście od „obróbki danych” i zostanie biznes partnerem. Może swój czas i kompetencje skierować w szukanie zjadaczy zysku, interpretację informacji, wsparcie i edukację menedżerów w podejmowaniu decyzji, które wykraczają poza jeden dział – dotyczą całej firmy i procesów w niej zachodzących.

Różne ścieżki wejścia w controlling dopasowany do dojrzałości przedsiębiorstwa

    • Od Łagodnej Ścieżki Wejścia po wdrożenie wg potrzeb

Przykłady budowy controllingu w polskich firmach – twarde dowody – konkurs Super Smart Controller

Zobacz wszystkie części nagrania webinarium

  • jeśli myślisz o jakiejś zmianie w Twojej firmie – dziś nie patrz na ograniczenia ale zobacz co mamy Ci do zaproponowania
  • 1,5h i wiesz czy możesz coś zmienić w swoim controllingu
  • same konkrety – pokaz narzędzi i praktyki biznesowej
  • dużo elastyczności w podejściu do wdrożeń

Pytania organizacyjne, inne terminy
i nagrania webinarium - Maciej Kędracki
695 133 888 m.kedracki@c-systems.pl

Jeśli w Twojej organizacji opisane powyżej zadania controllingowe są aktywnie realizowane to polecamy nagranie innego webinarium pt.:

„Optymalizacja i rozwój controllingu zbudowanego w Excelu wg różnych scenariuszy – z dalszym wykorzystaniem Excela lub odejściem od skoroszytów”.

Przejdź do strony o tym webinarium 👇

Wszystko w bezpiecznej formule Online

Ty + Nasz ekspert + System Eureca

0
lat na rynku
jako producent systemów
do controllingu i doradca
w zakresie controllingu
Controlling Systems
0
lat z ICV
przez członkostwo osobiste,
jako partner Kongresów
i członek firmowy
ICV - Międzynarodowe Stowarzyszenie Controllerów
0
wdrożeń
w dużych i średnich
firmach oraz grupach
kapitałowych
Microsoft Partner Gold Application Development - 14 lat
0
controllerów
każdego dnia optymalizuje
procesy w swoich firmach
na systemie Eureca
Microsoft Partner Silver Application Development - 4 lata