Ewidencja danych źródłowych

Częstą bolączką w przedsiębiorstwach jest brak systemów rejestrujących dane dodatkowe, niezbędne do zarządzania. Każda firma musi posiadać system FK (u siebie lub na zewnątrz), HR czy Sprzedaż. Mogą to być zarówno niezależne ewidencje jak też moduły w ramach ERP. Dla menedżerów często dane z tych systemów nie są wystarczające do zarządzania.

EURECA daje możliwość rejestracji dowolnych danych przez przeglądarkę internetową w ramach spójnej bazy danych np. ewidencja spotkań handlowców, raporty z wizyt, ewidencja szkoleń, oceny pracownicze, ewidencja umów czy ewidencja czasu pracy. Te zadania realizuje moduł Formularze.

Formularze

Moduł ten dostępny jest przez przeglądarkę internetową. Może być wykorzystywany do wprowadzania danych planistycznych, ewidencji dowolnych danych o wykonaniu, zarządzania słownikami w systemie, prezentowania informacji z hurtowni danych, a także umożliwia integrację w jednym narzędziu z innymi wizualizacjami np. z Tableau.

Jest to moduł, który nie jest dostępny w typowych narzędziach klasy Business Intelligence i Performance Management. Stanowi kluczową funkcjonalność, która umożliwia wdrożenie najbardziej zaawansowanych koncepcji controllingowych dając możliwość nie tylko planowania i analiz dowolnych obszarów przedsiębiorstwa, ale i ewidencji informacji, które dzisiaj nie są nigdzie gromadzone.

Przykłady zastosowań to m.in.

  • obszar strategii: ewidencja celów, inicjatyw strategicznych, działań i mierników
  • obszar sprzedaży: ewidencja konkurencji, szans sprzedaży, zadań zespołu sprzedaży
  • obszar HR: ewidencja szkoleń, rekrutacji, oceny pracownicze
  • obszar produkcji: ewidencja braków, awarii
  • obszar marketingu: ewidencja akcji marketingowych wraz z dowodami realizacji (załączniki ze zdjęciami stoisk, zrealizowanych kampanii w internecie)
  • obszar projektów: ewidencja projektów i zleceń wraz z załącznikami (np. dokumentacja)
  • obszar zarządzania zespołem: ewidencja celów, mierników wynikowych i kierunkowych, motywujące tablice wyników