Eureca Pulpity

Rozszerzona analiza biznesowa dzięki połączeniu Business Intelligence z systemem controllingowym

 • Intuicyjna wizualizacja danych w ramach Pulpitów Menedżerskich.
 • Wydajne przetwarzania dużych zbiorów danych.
 • Dodatkowe możliwości analityczne systemu controllingowego.
 • Możliwe wyjścia poza standardowe narzędzia business intelligence.

jedna z kilkuset
konfiguracji
systemu Eureca

Analiza biznesowa jest w sposób immanentny wpisana w działania controllingowe takie jak analizy, planowanie, raportowanie czy prognozowanie, w związku z czym poszukiwaczom narzędzi Business Intelligence dobre narzędzia controllingowe mogą dostarczyć więcej korzyści niż klasyczne, wyizolowane rozwiązania BI.

Wszystko to co robi controlling, a więc pozyskanie danych, łączenie ich w taki sposób żeby stawały się informacjami zarządczymi a następnie ich prezentacja i współdzielenie między pracownikami, służy właśnie temu, żeby decydentom dać zrozumiałą i czytelną informację o tym … jak było, jak jest dziś i jak może być jutro … jeśli zrobimy to lub to!

BI Rozszerzone

Eureca Pulpity jest najmniejszą konfiguracją systemu controllingowego Eureca skoncentrowaną na analizie biznesowej danych. Poza udostępnianiem klasycznego rozwiązania BI jakim w systemie Eureca jest moduł Pulpity Menedżerskie, udostępnia także moduł Analiz Wielowymiarowych oraz zintegrowaną bazę danych.

Baza Danych

 • Poza klasycznymi dla rozwiązań BI zasileniami z plików Excel czy zewnętrznych baz danych, system Eureca Pulpity wyposażony jest we własną bazę danych oraz możliwość definiowania przez użytkownika kostek OLAP (tworzonych w systemie z zasileń Excel’owych).
 • Użytkownik, zamiast każdorazowego importu danych z plików Excel lub baz zewnętrznych, może gromadzić dane w bazie systemu Eureca Pulpity, budując z czasem coraz większe i stabilne repozytorium danych.

Moduł BI

 • Pozwala na analizę danych pochodzących z wielu różnych źródeł – plików Excel, plików JPK, baz danych i kostek OLAP.
 • Posiada intuicyjne i elastyczne sposoby tworzenie pulpitów menedżerskich – przez klikanie, drag&drop, powielanie elementów aż do kodowania formuł dla zaawansowanych.
 • Umożliwia zaawansowane analizy przez powiązania wielu tabel widocznych na pulpicie czy zagłębianie się w dane od ogółu do szczegółu.

Moduł Analizy Wielowymiarowe

 • Dysponując danymi, zarówno bieżącymi jak i historycznymi, zgromadzonymi w bazie danych systemu Eureca Pulpity, można bardzo sprawnie analizować je pod wieloma kątami zarówno w module BI jak przez zaawansowane Analizy Przestawne czy Analizy Ad Hoc – dopasowując sposób prezentacji analiz do odbiorców.

Efekty korzystania z systemu Eureca Pulpity

Większe możliwości analityczne

dzięki dostępowi do znacznie większych zbiorów danych i dodatkowym analizom wielowymiarowym.

Zwiększona wydajność BI

dzięki pracy z danymi zlokalizowanymi w bazie danych pulpity reagują na polecenia analityka (kliki w wykresy lub tabele) w sposób bardzo dynamiczny.

Otwarta ścieżka do rozwoju

System pozwala pójść krok dalej niż tylko analiza danych zbieranych w innych miejscach i w łatwy sposób poszerzyć jego funkcjonalność np. o planowanie i budżetowanie (także self service), automatyczne zaciąganie danych czy budowę Hurtowni Danych.

Łatwe udostępnianie informacji współpracownikom

Eureca BI - Łatwe udostępnianie informacji współpracownikom

Udostępnianie w systemie Eureca

Tworząc analizę ze wspólnymi danymi firmy można nadać dostępy do niej różnym osobom w firmie w taki sposób, że każda z nich będzie miała dostęp tylko do tych danych, do których ma uprawnienia.

Wypracowane pulpity można udostępniać innym użytkownikom posiadającym instalację systemu Eureca na swoim komputerze lub przez przeglądarkę www.

Udostępnianie w aplikacji OneLook

Każdy utworzony w systemie Pulpit Menedżerski możemy bardzo szybko zapisać do pliku i otworzyć w naszej jednostanowiskowej aplikacji BI – OneLook Viewer lub OneLook.

Tworzenie i użytkowanie Eureki Pulpity

Polski BI – system, rozliczenia i serwis

 • Język polski – zarówno system Eureca Pulpity, materiały e-learningowe dedykowane dla niego i wsparcie konsultantów realizowane są w języku polskim.
 • Rozwój w Polsce – rozwój systemu i jego dostosowywanie do oczekiwań klientów realizowane jest w Polsce zgodnie potrzebami naszych ponad 200 klientów – dużych i średnich firm z różnych branż.
 • Ceny w PLN – licencji i usług podawane są w złotówkach i wolne są od wahań kursów.

Udostępniamy ekosystem możliwości:

 • Gotowe Pulpity Menedżerskie sprawdzone w boju a dostępne w naszym sklepie CS Market.
 • Bazę Wiedzy Controllingowej – stale uzupełnianą o wiedzę praktyczną i międzynarodową m.in. ze spotkań ICV.
 • Spotkania z innymi użytkownikami systemu Eureca m.in. w czasie Zjazdów Klientów.
 • Dostęp do konsultantów – mających po drugiej stronie biurka programistów tworzących ten właśnie system i rozwiązujących problemy klientów do końca.
Eureca BI - Polskie BI, rozliczenia i serwis

Możesz wdrażać nie mając zaplanowanego budżetu

Przy porównaniu kosztów rozwiązań BI warto patrzeć na koszt całościowy związany z danym narzędziem. Zdarzają się bowiem na rynku rozwiązania pozwalające na bardzo łatwe wejście w narzędzie BI na poziomie podstawowym ale znacznie kosztowniejsze przy jego rozwoju lub customizacji.

System obligatoryjnie

Szkolenie opcjonalnie

Użytkownicy opcjonalnie

500
miesięcznie, przy płatności rocznej
+ 3 000 zł instalacja

0 lub 6 000
jednorazowo

od 50
miesięcznie, przy płatności rocznej
za użytkownika

Koszt licencji, instalacji systemu i 1 użytkownika administracyjnego. Opcja wystarczająca do pracy samodzielnej analityka lub controllera.

0 zł – ponieważ tą konfigurację Eureki można wdrażać samodzielnie w oparciu o Podręcznik Pomocy i filmy oraz korzystając z bezpłatnych szkoleń Onboarding.
6 000 zł – ponieważ jest to koszt 2 dni warsztatów, które stanowią podstawę szkoleniową dla tej konfiguracji.

Eueca WWW (rozwiązanie serwerowe) – odbiorcy Analiz i Raportów przygotowanych w Eurece a udostępnianych przez przeglądarkę www.
BI OneLook (rozwiązanie plikowe) – odbiorcy Analiz i Raportów przygotowanych w Eurece a udostępnianych w naszej aplikacji BI OneLook lub One Look Viewer.

Możesz opłacać licencje w abonamencie rocznym
dzięki czemu zmniejszasz koszty wejścia w inwestycje
O warunki zapytaj konsultanta >

Jeśli szukasz sprawdzonego narzędzia Business Intelligence z rozszerzonymi możliwościami analitycznymi 

umów się na rozmowę online.

 

 

W czasie rozmowy możesz:

  • zapytać o te wszystkie rzeczy, o których tu nie napisaliśmy
  • zobaczyć metody tworzenia analiz w module BI Pulpity Menedżerskie
  • zobaczyć mechanizmy udostępniania wypracowanych analiz współpracownikom

Zrób śmiały krok

Zamów udział w bezpłatnym webinarium
lub/i umów się na rozmowę z konsultantem:

  Aplikacja Eureca Pulpity odpowiada za obszar Business Intelligence i wykorzystuje nowe możliwości technologii w obszarze wizualizacji danych. W efekcie dane można przedstawić za pomocą zaawansowanych wizualizacji, które spełniają oczekiwania zarówno:

  • menedżerów, którzy chcą pokazać na jednym ekranie istotne informacje z wielu źródeł (one page reporting),
  • jak również zaawansowane wymagania analityków, którzy potrzebują wgłębiać się w szczegóły i wyszukiwanie cennych informacji (data discovery).

  Eureca Pulpity to polska recepta dla menedżerów, controllerów i analityków, którzy chcą w 5 minut przygotować zaawansowaną analizę i/lub mieć szybki dostęp do istotnych informacji prezentowanych w postaci rozbudowanych dashboardów.

  Co istotne, Eureca Pulpity posiada mechanizmy które pozwalają szybko i łatwo korzystać z danych, z różnych źródeł. Aplikacja łączy funkcjonalność tradycyjnych rozwiązań Business Intelligence (praca na kostkach OLAP), z tymi nowoczesnymi (tzw. self service BI), które dają możliwość łatwego budowania interaktywnych wizualizacji czerpiąc dane zarówno z hurtowni danych jak i własnych źródeł (bazy danych, pliki csv czy Excel).

  Dane mogą przybrać formę zarówno tabeli, diagramu czy wskaźnika. Istnieje możliwość zagłębiania się w informacje poprzez drill-down na wykresie jak i wyświetlenie szczegółów. Na pulpicie możemy zamieścić również komentarz i informacje opisowe. Typowe obiekty do prezentacji danych to: wykresy, tabele, wskaźniki, kafelki i mapy.

  Funkcjonalność ta jest dostępna zarówno dla controllerów finansowych (w ramach licencji tzw. grubego klienta obejmującą całą funkcjonalność Eureki) jak też menedżerów (w przeglądarce internetowej).

  0
  lat na rynku
  jako producent systemów
  do controllingu i doradca
  w zakresie controllingu
  Controlling Systems
  0
  lat z ICV
  przez członkostwo osobiste,
  jako partner Kongresów
  i członek firmowy
  ICV - Międzynarodowe Stowarzyszenie Controllerów
  0
  wdrożeń
  w dużych i średnich
  firmach oraz grupach
  kapitałowych
  Microsoft Partner Gold Application Development - 14 lat
  0
  controllerów
  każdego dnia optymalizuje
  procesy w swoich firmach
  na systemie Eureca
  Microsoft Partner Silver Application Development - 4 lata