Wsparcie dla Klienta

Od kilkunastu lat jesteśmy ekspertami w dziedzinie controllingu i dzięki temu zwiększamy efektywność naszych Klientów.

Wspomagamy Naszych Klientów na wszystkich etapach wdrażania controllingu – począwszy od stworzenia koncepcji, poprzez wdrożenie narzędzia, szkolenia dla Użytkowników aż po stały, profesjonalny nadzór nad eksploatacją systemu. Bardzo często w naszych projektach realizujemy dedykowane usługi – jak na przykład stworzenie dedykowanego systemu raportowania, czy dedykowanych narzędzi, obsługujących rozliczenia kosztów, różnego typu kalkulacje itp.

Jako jedna z kilku firm w Polsce i jedna z 80 firm na świecie należymy do grona firmowych członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów ICV.

Zakres usług wdrożeniowych

Uruchomienie systemu Eureca w firmie może mieć różny przebieg w zależności od potrzeb, zasobów i kompetencji Klienta:

1 . Model klasyczny

Wdrożenie poprzedzone jest analizą przedwdrożeniową, której efektem jest Projekt Koncepcyjny i Techniczny Wdrożenia. Taka analiza Zawiera szczegóły dotyczące modelu budżetowego i analitycznego, zakres hurtowni danych, opis poszczególnych tabel bazodanowych, a także harmonogram prac z podziałem obowiązków między Klienta a Dostawcę.

Po akceptacji tego dokumentu następuje budowa  hurtowni danych, szkolenia i asysty. Ten model współpracy polecany jest firmom, które mają przemyślaną koncepcję budżetowania, kalkulacji, raportowania, a ich celem jest usprawnienie modelu w sferze narzędziowej.

W opracowaniu takiej koncepcji może pomóc również doświadczony zespół doradczy Controlling Systems . Zobacz w czym pomagamy.

2. Model zwinny – warsztaty z controllerem

Implementacja systemu polega na 3-5 dniowych sesjach z controllerem finansowym – konsultantem Controlling Systems, który na bieżąco buduje model controllingowy w Eurece wspólnie z Klientem. Taka forma współpracy polecana jest firmom, które zaczynają przygodę z controllingiem i potrzebują nie tylko narzędzi, ale wsparcia doświadczonego controllera finansowego.

Alternatywą dla firmy, która chce zbudować controlling jest zatrudnienie specjalisty lub controllera, który na początku będzie rozwijał controlling z wykorzystaniem  Excel’a. Badania pokazują, że po zbudowaniu narzędziaw Excel’u taki controller większość swojego czasu (60-80%) poświęca na utrzymanie i rozwijanie takiego modelu. A zatem firma ponosi duże koszty (ukryte w czasie pracy controllera) na utrzymanie takiego narzędzia.

Niestety po pewnym czasie model się rozrasta i komplikuje, pojawiają się trudności z wydajnością, a poza tym wiedza o narzędziu jest w „głowie” jego twórcy, co wiąże się z dużym ryzykiem dla właściciela biznesu.Dodatkową trudnością może być pozyskanie doświadczonej osoby na danym rynku pracy, zwłaszcza wówczas, gdy mała lub średnia firma nie potrzebuje pełnego etatu.

W tej opcji współpracy proponujemy od razu budowę controllingu w profesjonalnym narzędziu przez doświadczonego controllera z Controlling Systems.

3. Model zwinny – warsztaty z konsultantem

Implementacja systemu polega na 3-5 dniowych sesjach z konsultantem aplikacji Eureca, który podczas warsztatów przekazuje wiedzę nt. funkcjonalności systemu Eureca od razu  pod kątem potrzeb biznesowych Klienta. Po każdej sesji powstają konkretne rozwiązania w narzędziu, dzięki czemu Klient szybko jest w stanie ocenić jak bardzo system pomoże mu w pracy, na ile jest elastyczny i ergonomiczny.

Dodatkową zaletą jest to, że w trakcie samych warsztatów Klient może zmienić swoją obecną koncepcję controllingu, na skutek nowych możliwości jakie oferuje Eureca, a jakich do tej pory nie miał do dyspozycji w pracy z excelem i ERP.

Ten model polecany jest dla firm, w których funkcjonuje już controlling i jest osoba dedykowana do tego obszaru – pracownik, który chce się rozwijać i ma zacięcie narzędziowe.

4. Szkolenia z narzędzi – samodzielne wdrożenie

System Eureca można wdrożyć również samodzielnie korzystając ze szkoleń otwartych, webinariów i  filmów szkoleniowych. Film o warsztatach – tutaj. Przydatny okazuje się również dostępny w cenie licencji „model referencyjny” czyli zbudowany już model budżetowy, z potrzebnymi formułami, przykładowymi formularzami planistycznymi i raportami. Model zawiera: RZiS, Plan sprzedaży, Budżet kosztów wg MPK i kosztów rodzajowych, Budżet wynagrodzeń wg pracowników i składników płacowych, budżet środków trwałych z planem amortyzacji. Ten model współpracy polecany jest dla osób, które mają wysokie kompetencje narzędziowe (np. dobra znajomość Excel’a) i chcą je samodzielnie rozwijać.

Zobacz nagrania na temat modeli referencyjnych.

Koncepcje

Inwestycja w narzędzia bez pomysłu na ich zastosowanie zwykle nie przynosi efektów. Dopiero w połączeniu z koncepcją controllingu pokazują one swą pełną wartość i pomagają polepszyć skuteczność i efektywność Państwa Firmy.

Oto kilka przykładów wdrażanych przez nas rozwiązań – jest ich znacznie więcej, jeśli interesują Państwa inne mniej typowe zastosowania, prosimy o  kontakt:

  • Rentowność produktów i Klientów
  • Controlling HR
  • Rachunek kosztów działań(ABC)
  • KPI
  • Zarządczy rachunek wyników
  • Cash flow
  • Controlling projektów
  • i wiele innych

Więcej informacji tutaj