Eureca 4 Excel

Hybryda tego co najlepsze w Excelu z mocą systemu bazodanowego Eureca i dowolnym rozwiązaniem klasy BI

 • Analizy, budżetowanie, planowanie, prognozowanie i raportowanie z udziałem Excela, szeregiem mechanizmów przyspieszających, zapisem danych do bazy i możliwą pracą równoległą wielu osób.
 • Niskobudżetowa konfiguracja systemu controllingowego Eureca – adresowana dla controllerów, księgowych, analityków, dyrektorów finansowych i innych osób intensywnie pracujących w Excelu, a szukających rozwiązań ułatwiających życie.

jedna z kilkuset
konfiguracji
systemu Eureca

My też znamy i kochamy Excela …

Doskonale znamy
środowisko Excela

System Eureca tworzymy w środowisku .NET Framework firmy Microsoft, wykorzystując najlepsze komponenty platformy Microsoft Business Intelligence i bazy danych Microsoft SQL. Utrzymujemy najwyższe kompetencje partnerstwa Microsoftzobacz certyfikaty.

Uzbrajamy Excela
we własne rozwiązania

Dzięki integracji Eureki z Excelem, użytkownicy końcowi widzą w swoich arkuszach dodatkową wstążkę narzędziową Eureca m.in. z opcją One Click, pozwalającą na błyskawiczne przesyłanie danych bezpośrednio z arkuszy Excel do systemu Eureca i z systemu Eureca do arkuszy Excel.

Eureca 4 Excel - Opcje One Click i błyskawiczne przesyłanie danych między arkuszami a systemem Eureca

Proponujemy unikatowe połączenie

Twoich arkuszy Excel

 • Budżetów, planów, prognoz, analiz, kalkulacji, raportów i wielu innych projektów zapisanych w plikach Excel, w których dziś zamknięte są cenne informacje firmowe oraz ogrom pracy i kompetencji ich twórców.

Z systemem Eureca 4 Excel

 • Prostą konfiguracją dużego systemu controllingowego Eureca – 1 stanowisko, podstawowe moduły, zasilenia z arkuszy Excel, możliwość pracy z bezpłatną bazą MS SQL Express – dzięki czemu wdrażamy bez angażowania służb IT.

dzięki czemu łączymy …

Zalety Excela

 • Świetny interface – pozwalający bardzo szybko i z ogromną łatwością uzupełniać wiele pól i arkuszy z danymi.
 • Powszechną znajomość – dzięki czemu angażowanie innych osób z firmy do planowania czy budżetowania nie wymaga ich szkolenia z nowego narzędzia.

Z zaletami systemu Eureca

 • Budową bazodanową – gwarantującą stabilność modelowania oraz pewność i bezpieczeństwo danych.
 • Silną specjalizację – systemu stworzonego dla controllingu i wyposażonego w wiele mechanizmów przyspieszających pracę controllera.

Praca hybrydowa – w Excelu i systemie Eureca

Praca hybrydowa controllera dysponującego dwoma narzędziami (Excelem i Eureką) polega na swobodnym (uzależnionym od niego), zamiennym lub równoległym ich stosowaniu i takim doborze narzędzia do zadania, który pozwala maksymalizować efektywność wykonania tego zadania.

To co lepiej wychodzi w Excelu
robimy w Excelu

To co lepiej wychodzi w systemie
robimy w systemie

+

Modelowanie danych

Modelowanie danych i zmiany modeli w trakcie ich funkcjonowania robimy w stabilnym systemie bazodanowym - przechowując wszystkie struktury, formuły i wyliczenia w bazie danych.


System Eureca, jako specjalistyczny system controllingowy, wyposażony jest w szereg gotowych i równie specjalistycznych mechanizmów ułatwiających życie controllerów m.in. w zakresie modelowania danych.

+

Dane z systemów

Pozyskiwanie danych z systemów dziedzinowych (FK, ERP, HR itp.) robimy przez eksporty z tych systemów do plików Excel.

Zasilanie systemu Eureca danymi z systemów dziedzinowych, zapisanymi w postaci arkuszy Excel robimy przez:

 • jednorazowe zdefiniowanie w systemie Eureca importów z arkuszy Excel np. tworzenie tabeli faktów, mapowanie danych arkusza,
 • a następnie wielokrotne (cykliczne lub na żądanie) zasilanie systemu aktualnymi danymi przy użyciu utworzonych prędzej importów.

Sukcesywne zasilanie systemu pozwala na prowadzenie analiz na znacznie szerszych zbiorach danych niż w wypadku analiz realizowanych w plikach Excel np. bardziej szczegółowych lub z dłuższych okresów.

+

Dane od pracowników

Pozyskiwanie danych od współpracowników realizujemy przez:

 • arkusze Excel zintegrowane z systemem Eureca - wyposażone we wstążkę narzędziową Eureca i opcje One Click pozwalające na błyskawiczny zapis danych do bazy lub pobór danych z bazy,

Zasilanie danymi przy pomocy arkuszy Excel zintegrowanych z systemem Eureca pozwala na pracę równoległą wielu planistów i wymianę danych między systemem a wieloma planistami w czasie rzeczywistym.

 • arkusze Excel standardowe - generowane jednak przez system Eureca, pozwalające na prezentację danych podglądowych np. o wykonaniu roku ubiegłego oraz blokowanie edycji komórek wyliczeniowych.

System wspiera zasilanie danymi ze standardowych arkuszy Excel:

 • automatyzuje tworzenie i udostępnianie wielu skoroszytów planistycznych dla pracowników - bazując na tym samym wzorcu, jednak indywidualizując je np. pod działy czy MPKi,
 • pozwala na masowy upload wielu plików planistycznych jednocześnie - z katalogu controllera bezpośrednio do systemu.
+

Weryfikacja danych

System Eureca wspiera weryfikację danych:

 • w czasie importu danych, pochodzących z systemów dziedzinowych, pilnuje słowników pod kątem pojawiania się nowych elementów i wymiarów,
 • w procesie pozyskiwania danych od pracowników - niweluje możliwości "zepsucia" udostępnianych arkuszy i danych przez definiowanie dostępów do konkretnych komórek dla konkretnych planistów. Blokuje też planistom możliwość edycji komórek wyliczeniowych - zawierających jakiekolwiek wzory.
+

Przechowywanie danych

Zamiast zapisywania danych w wielu dużych i złożonych plikach Excel, wszystkie informacje, modele i dane, wypracowywane w firmie przez wiele godzin i wiele osób, są zapisywane w jednej, wystandaryzowanej bazie danych MS SQL z definiowanym rytmem backup’owania.


Budowa bazodanowa systemu gwarantuje wysoką stabilność danych zawartych w systemie oraz dostęp do ich wersji, wariantów i innych danych historycznych.

+

Analizy

Mając w systemie bardzo dużo ustrukturyzowanych danych oraz dedykowany do analiz moduł "Analizy Wielowymiarowe", controllerzy mogą "patrzeć" na te same dane pod dowolnym kątem, używając pełnej palety narzędzi analitycznych:

 • wbudowanych w system - takich jak Analizy Przestawne, Analizy Ad Hoc czy moduł BI systemu Eureca - Pulpity Menedżerskie,
 • lub możliwych do podpięcia zewnętrznych narzędzi BI.

Ponieważ źródłem danych jest baza danych, mogąca pomieścić znacznie większe zbiory danych niż jakikolwiek plik Excel, zwiększa się zarówno szybkość pracy jak i zakresy analizowanych zjawisk.

+

Planowanie i budżetowanie

Planiści pracują w:

 • arkuszach Excel zintegrowanych z systemem Eureca - wykonując zasilenia przez opcje One Click, lub
 • standardowych arkuszach Excel generowanych w systemie Eureca.

Całość procesów planistycznych realizujemy w systemie Eureca:

 • tworzenie i weryfikacja bardzo złożonych modeli budżetowych z wieloma wymiarami, miarami, okresami i wariantami,
 • praca równoległa wielu planistów w czasie rzeczywistym,
 • automatyzacja wielu procesów powtarzalnych i wsparcie workflow procesu budżetowania,
 • dopasowanie planów i budżetów zarówno do potrzeb ewidencyjnych jak i zarządczych.

System minimalizuje możliwości "zepsucia" modelu budżetowego przez nieautoryzowane modyfikacje arkuszy przez planistów.

+

Prognozowanie ciągłe

Osoby uzupełniające dane prognostyczne pracują w arkuszach Excel zintegrowanych z Eureką (wykonując zasilenia przez opcje One Click) lub w arkuszach standardowych.

Szybkie i ciągłe prognozowanie zarządcze w systemie Eureca jest naprawdę szybkie dzięki:

 • szybkiemu i uporządkowanemu zbieraniu danych (systemowych, niesystemowych i znajdujących się jeszcze w głowach pracowników),
 • oraz szybkiemu ich przetwarzaniu w raporty zarządcze.

Prognozujemy zjawiska nadchodzące (np. koszty, sprzedaż), których jeszcze nie mamy w systemach, ale już wiemy, że niebawem nadejdą. O ile dzięki raportowaniu wykonania wiemy, ile wydaliśmy lub sprzedaliśmy "wczoraj", o tyle dzięki prognozowaniu wiemy, ile wydamy lub sprzedamy "jutro". Prognozowanie ciągłe jest coraz częściej zalecane przez środowiska controllingowe.

+

Raportowanie

Interaktywne raportowanie i wizualizację danych realizujemy:

 • w naszym module BI - Pulpity Menedżerskie, lub
 • w dowolnym narzędziu BI, które znasz lub używasz.
 • w plikach Excel zintegrowanych z systemem Eureca - gdzie aktualne dane zaciągane są z bazy przez opcję One Click,

Proste raportowanie zarządcze realizujemy:

 • w plikach statycznych Excel - cyklicznie i automatycznie dystrybuowanych do zdefiniowanych adresatów.

Mała wielka zmiana – czyli co tak naprawdę się zmienia

Szybkość

Realizacja znacznej części zadań manualnych w specjalistycznym systemie controllingowym przyspiesza pracę controllerów i zespołów z nimi współpracujących.

 • skraca czas tworzenia modeli danych – dzięki całej masie gotowych mechanizmów przyspieszających dostępnych w systemie,
 • skraca czas zasilania systemu z arkuszy Excel – dzięki zasileniom typu One Click,
 • skraca czas tworzenie analiz – dzięki szybkiemu dostępowi do wielu danych zapisanych już w bazie danych,
 • skraca czas działań powtarzalnych – dzięki wykorzystaniu raz przygotowanych rozwiązań zapisanych w systemie.

Pewność danych

Wszystkie informacje zarządcze (budżety, analizy, raporty) przechowywane są w jednym miejscu firmy – dzięki czemu, każdy z decydentów, mający do nich dostęp, widzi dokładnie taki sam zestaw danych i podejmuje decyzje w oparciu o tą samą wiedzę.

Dane są kompletne, aktualne i pewne a efekt ten nazywamy jedną wersją prawdy. Wiemy jak naprawdę jest i gdzie jesteśmy.

Wszystkie odwołania, formuły, funkcje i wyliczenia są zapisywane w systemie – co niweluje błędy ludzkie – trudne do wykrycia w arkuszach Excel, a zdarzające się przy budowie oraz aktualizacji bardzo rozbudowanych arkuszy.

Zwinność zarządzania

Poprawa szybkości dostępu do informacji zarządczych oraz zwiększenie pewność danych skutkuje w sposób naturalny wzrostem zwinności zarządczej firmy.

Przedsiębiorstwa korzystające z takich narzędzi mogą pozwolić sobie na częstsze planowanie i rewizje budżetowe czy łączenie budżetowania z prognozowaniem w trybie ciągłym, dzięki czemu są bardziej elastyczne i sprawniej reagują na zmiany warunków na rynku.

Czytelne raportowanie oparte na kompletnych, aktualnych i wiarygodnych danych skutkuje też wzrostem przewidywalności biznesu i bardziej świadomym zarządzaniem wynikiem danego okresu – trafniej planujemy, gdzie chcemy być.

Controlling w Excelu i w systemie Eureca

Wypowiedzi klientów konfiguracji Eureca 4 Excel

„To co kiedyś zajmowało nam w Excelu kilka dni dla dwóch osób, dziś robi jedna osoba w jeden dzień.”

Wypowiedź klientki konfiguracji Eureca 4 Excel

„W firmie często krążyły różne wersje plików Excelowych, a uzgadnianie wartości ostatecznych niepotrzebnie pochłaniało czas menedżerów. Nie było jednego miejsca, w którym dane byłyby kompletne, pewne i aktualne.”

Wspomnienia Klientki z przed wdrożenia systemu Eureca

Najpopularniejsze rozwiązania automatyczne i przyspieszające

 1. Szybkie modelowanie danych w oparciu o stabilne struktury zapisane w systemie bazodanowym.
 2. Szybkie modyfikacja modeli / planów / budżetów o nowe elementy.
 3. Jednorazowe definiowanie importów z plików Excel i wielokrotne ich wykorzystywanie.
 4. Excele zintegrowane z systemem Eureca – i błyskawiczna wymiana danych.
 5. Excele standardowe – seryjne tworzenie wielu skoroszytów indywidualizowanych.
 6. Excele standardowe – masowy upload wielu skoroszytów do bazy danych.
 7. Weryfikacja importów – przez pilnowanie słowników.
 8. Mechanizmy zabezpieczające przed „zepsuciem” udostępnianych arkuszy i danych.
 9. Zaawansowane analizy wielowymiarowe – przestawne i ad hoc – tworzone na podstawie wielu źródeł.
 10. Zaawansowane rozwiązania BI – Pulpity Menedżerskie systemu Eureca lub podpięcie pod dowolny BI.
 11. Wsparcie workflow – zbiorcze naliczanie budżetów, przetwarzanie kostek, dystrybucja skoroszytów itp..
 12. Automatyczna dystrybucja raportów w statycznych plikach Excel.
  i wiele innych …

Zobacz mechanizmy przyspieszające w Eureca 4 Excel

30 minutowy pokaz
mechanizmów
na żywym systemie

Możesz zacząć od konfiguracji minimalnej – Eureca 4 Excel

Aby łatwiej rozpocząć korzystanie z profesjonalnego systemu do controllingu, możesz wdrożyć jedną z najprostszych konfiguracji dużego systemu controllingowego Eureca pod nazwą Eureca 4 Excel – zminimalizowaną w taki sposób, żeby zachować główne funkcje controllingowe a jednocześnie wdrożyć w rozsądnym budżecie i czasie.

5 kluczowych modułów systemu Eureca

Eureca 4 Excel - konfiguracja minimalna 5 kluczowych modułów

Zasilenia przez arkusze Excel

eureca 4 excel - konfiguracja minimalna - zasilana arkuszami excel

1 użytkownik administracyjny

eureca 4 excel - konfiguracja minimalna - 1 administrator

n … użytkowników Excelowych

eureca 4 excel - konfiguracja minimalna - n uzytkownikow

Możesz wdrożyć wersję, która nie wymaga wsparcia Twojego IT

W ramach wdrożenia konfiguracji Eureca 4 Excel tworzona jest baza danych MS SQL i jako klient możesz wybrać, czy chcesz skorzystać z wersji:

 • bezpłatnej MS SQL Express (relacyjnej), czy
 • płatnej MS SQL Standard (relacyjnej i OLAP).

Na początku możesz wdrożyć system z wykorzystaniem bezpłatnej bazy danych MS SQL Express co niesie ze sobą dwie korzyści:

 • po pierwsze zmniejsza budżet projektu,
 • po drugie pozwala na realizację wdrożenia bez wsparcia Twojego departamentu IT.

Możliwość skorzystania z tej opcji jest jednak ściśle powiązana z Twoimi wymaganiami względem systemu, ponieważ baza ta ma pewne ograniczenia (pozwala na realizację ok. 80% funkcjonalności konfiguracji Eureca 4 Excel). Dlatego decyzję o wyborze bazy danych do rozwiązania jakiego szukasz, najlepiej będzie podjąć po rozmowie z naszym konsultantem i zrozumieniu zalet obu baz danych.

Możesz wdrażać bez czekania na cokolwiek – np. zmianę ERP’a

Eureca 4 Excel - możesz wdrażać bez czekania na cokolwiek – np. zmianę ERP’a

Zostając przy dotychczasowym systemie ERP a zmieniając jedynie narzędzie obróbki danych z plików Excel na znacznie mocniejszy system bazodanowy Eureca 4 Excel:

 • możesz eksportować z tego ERP’a znacznie więcej danych, ponieważ system z łatwością poradzi sobie z obróbką większych zbiorów,
 • możesz co miesiąc gromadzić dane bieżące oraz dodawać dane historyczne i nadal bardzo wydajnie analizować je wszystkie w systemie,
 • możesz analizować dane na znacznie więcej sposobów korzystając z modułu analiz wielowymiarowych.

Jeśli więc któryś z istotnych dla Twojej firmy systemów ERP jest niewystarczający i planujecie go zmienić, ale i tak wyciągasz z niego dane i analizujesz je w Excelu, to możesz poprawić efektywność tych analiz bez czekania na zmianę systemu ERP.

Możesz korzystać ze „starego” ERP’a
ale i tak mieć więcej danych
i większe możliwości analityczne

Konfigurację Eureca 4 Excel wdraża się kilkakrotnie taniej i kilkakrotnie szybciej niż jakikolwiek system ERP i w każdej chwili można ją swobodnie rozwijać np. o połączenia automatyczne do nowego ERP’a.

Możesz korzystać z dowolnego narzędzia BI

Naszego modułu BI – Pulpity Menedżerskie

 • z szybkim wyklikiwaniem pulpitów,
 • łatwym formatowanie wykresów,
 • szybką wizualizacją danych np. odchyleń,
 • szybkim tworzeniem powiązań między elementami pulpitów,
 • pracą w trybie okienkowym i drag & drop.

Innych narzędzi, które znasz i używasz np.:

 • Power BI
 • Tableau
 • Qlik
 • Zebra BI
 • itp.

Z bezpośrednim podpięciem pod bazę danych

Niezależnie od narzędzia BI na jakim operujesz, podpinasz się bezpośrednio do bazy danych systemu Eureca. W takiej sytuacji źródłem danych mogą być:

 • kostki OLAP,
 • relacyjna baza MS SQL, lub
 • bezpośrednio pliki Excel.

Możesz wykorzystać wszystkie swoje dotychczasowe pliki

 • Cały dotychczasowy dorobek wielu osób z Twojej firmy zapisany w plikach Excel może być relatywnie łatwo i w sposób trwały zaciągnięty do systemu Eureca.
 • Oczywiście w przypadku dużych i złożonych arkuszy nie ma możliwości ich automatyczne przeniesienia do systemu. Niemniej jednak można to dość szybko zrobić ręcznie – tylko ten jeden raz – tworząc analogiczną strukturę w systemie. Wykorzystane są wówczas zarówno dane zebrane w plikach jak i cała wiedza controllera na temat modelu.
Budżet firmy Eureca 4 Excel atuty

Możesz wdrażać nie mając zaplanowanego budżetu

Ponieważ system Eureca jest bardzo elastyczny, kupując nawet najmniejszą jego konfigurację nabywasz rdzeń systemu i prawo do jego dożywotniego użytkowania. Dzięki temu raz kupiony system możesz w dowolnym momencie swobodnie rozbudowywać o kolejne moduły, zasilenia automatyczne, użytkowników itp. Możesz więc zacząć od czegoś bardzo małego np. samego systemu jako wyposażenie stanowiska controllera. Możesz skorzystać z opłacania licencji w abonamencie rocznym lub sfinansowania kosztów wdrożenia leasingiem. Poniżej prezentujemy elementy składowe wpływające na koszty wdrożenia:

System obligatoryjnie

Szkolenie opcjonalnie

Użytkownicy opcjonalnie

500
miesięcznie, przy płatności rocznej
+ 3 000 zł instalacja

0 lub 12 500
jednorazowo

od 50
miesięcznie, przy płatności rocznej
za użytkownika

Licencja i instalacji systemu przy 5 modułach, zasileniach plikami Excel i 1 użytkowniku administracyjnym. Opcja wystarczająca do pracy samodzielnej controllera.

0 zł – ponieważ tą konfigurację Eureki można wdrażać samodzielnie w oparciu o Podręcznik Pomocy i filmy oraz korzystając z bezpłatnych szkoleń Onboarding.
12 500 zł – ponieważ jest to koszt 5 dni warsztatów, które stanowią podstawę szkoleniową dla tej konfiguracji i pozwalają klientom najszybciej poczuć moc rozwiązania.

Excel – użytkownicy Excela zintegrowanego z systemem Eureca i szybką wymianą danych przez opcje One Click.
BI – odbiorcy Analiz i Raportów przygotowanych w Eurece a udostępnianych w naszej aplikacji BI OneLook.
WWW – odbiorcy Analiz i Raportów przygotowanych w Eurece a udostępnianych przez przeglądarkę www.

Możesz opłacać licencje w abonamencie rocznym
dzięki czemu zmniejszasz koszty wejścia w inwestycje
O warunki zapytaj konsultanta >

Zobacz krótkie video na temat Eureki 4 Excel

Zobacz naszą Łagodną Ścieżkę Wejścia – czyli konfiguracje systemu Eureca pozwalające klientom na wystartowanie z controllingiem systemowym bez angażowania dużych budżetów i personelu klienta.

Jeśli czujesz, że dobrze byłoby coś zmienić w controllingowym wykorzystaniu Excela w Twojej firmie

umów się na rozmowę online.

 

 

 

 

W czasie rozmowy możesz:

  • zapytać o te wszystkie rzeczy, o których tu nie napisaliśmy
  • zobaczyć metody zasilania systemu arkuszami Excel
  • zobaczyć mechanizmy przyspieszające pracę z danymi w systemie

Zrób śmiały krok

Zamów materiały dodatkowe lub wybierz formę kontaktu:

  0
  lat na rynku
  jako producent systemów
  do controllingu i doradca
  w zakresie controllingu
  Controlling Systems
  0
  lat z ICV
  przez członkostwo osobiste,
  jako partner Kongresów
  i członek firmowy
  ICV - Międzynarodowe Stowarzyszenie Controllerów
  0
  wdrożeń
  w dużych i średnich
  firmach oraz grupach
  kapitałowych
  Microsoft Partner Gold Application Development - 14 lat
  0
  controllerów
  każdego dnia optymalizuje
  procesy w swoich firmach
  na systemie Eureca
  Microsoft Partner Silver Application Development - 4 lata