Konsolidacja

Obecnie wiele firm funkcjonuje w ramach grup kapitałowych. Konsekwencją tego dla spółki-córki jest konieczność budżetowania wg ustalonych w grupie wytycznych oraz okresowego sporządzania sformalizowanych raportów dotyczących różnych aspektów rzeczowych i finansowych przedsiębiorstwa. W przypadku spółki-matki konieczna jest natomiast konsolidacja danych ze wszystkich spółek w celu spojrzenia na grupę jako na całość. Z jednej strony jest to formalna konsolidacja sprawozdań finansowych na podstawie danych każdej ze spółek i zdefiniowanych korekt konsolidacyjnych. Z drugiej strony takiej konsolidacji podlegają także dane zarządcze (planowane i wykonane).

Zbudowanie takiego modelu zawsze uzależnione jest od specyfiki organizacji i to właśnie umożliwiają różne funkcjonalności w ramach aplikacji EURECA (struktury budżetowe, mechanizmy przeliczeń wg kursów walutowych, formularze do wprowadzania korekt konsolidacyjnych, system uprawnień dla każdej spółki, automatyczny mechanizm raportowania danych, etc.).