Przykłady zastosowanie systemu Eureca w organizacji

Zastosowanie systemu Eureca w organizacji jest bardzo szerokie. System wywodzi się z dziedziny controllingu i finansów dlatego w tych obszarach jest najczęściej wykorzystywany. Jednak Eureca wspiera Użytkowników także w zakresie sprzedaży i marketingu, HR czy produkcji.

Na podstawie wieloletnich obserwacji możemy stwierdzić, że najciekawsze projekty wdrożeniowe i jednocześnie takie, które przynoszą największe wymierne efekty dla przedsiębiorstw są tam, gdzie system controllingowy – oprócz zastosowań typowo finansowych – służy także wsparciu działań innych obszarów w organizacji.