Technologia

Microsoft jest naszym podstawowym partnerem technologicznym. Do sukcesu systemu Eureca niewątpliwie przyczynił się przyznany nam certyfikat najwyższego stopnia partnerstwa czyli Microsoft Gold Certified Partner w kategorii ISV/ Independent Software Vendor (niezależnych producentów oprogramowania.) W listopadzie 2012 roku firma Microsoft wprowadziła zmiany dotyczące przyznawanych kompetencji, zmieniając nazwę na Microsoft Gold Application Development.

Ogółem na przestrzeni 18 lat partnerstwa technologicznego z Microsoft, czyli od roku 2004, w którym przystąpiliśmy do programu partnerskiego Microsoft, do roku 2022, czyli momentu wycofania przez Microsoft kompetencji Silver i Gold, każdego roku udowodniliśmy nasze kompetencje certyfikaty:

  • Microsoft Partner Gold Application Development – przez okres 14 lat
  • Microsoft Partner Silver Application Development – przez okres 4 lat

Utrzymywanie takich kompetencji wymagało ciągłego nadążania nad rozwojem technologii Microsoft, realizacji określonych projektów oraz corocznej weryfikacji umiejętności i wiedzy naszego zespołu.

Microsoft Partner Silver Application Development - 4 lata
Microsoft Partner Gold Application Development - 14 lat

Platforma EURECA wykorzystuje technologie MICROSOFT, wskazaną przez Gartner Group jako wiodącą na rynku Business Intelligence – raport Gartner Magic Quadrant for Analytics and Business Intelligence Platforms 2023.

Dzięki osadzeniu w systemie komponentów MS EXCEL, EURECA wykorzystuje wszystkie zalety EXCELA. Zaś dzięki technologii MS SQL SERVER i zastosowaniu Hurtowni Danych, pozbawiona jest jego ograniczeń. Dlatego Nasi Klienci uważają to narzędzie za idealne wsparcie dla controllingu w Firmie.

Dzięki wsparciu tak potężnego partnera technologicznego i dostępie do jego zasobów mogliśmy stworzyć rozbudowane i elastyczne rozwiązanie informatyczne. System Eureca rozwijany jest w oparciu o technologię Microsoft. NET.

Dla nas – twórców oprogramowania najważniejsze w .NET jest komponentowe budowanie aplikacji. Dzięki temu pracując nad systemem wspomagającym budżetowanie i controlling mogliśmy skupić się na merytoryce zagadnienia, korzystając z gotowych komponentów tam, gdzie warto z nich skorzystać.

System Eureca przeszedł pomyślnie tzw. testy platformowe, przeprowadzane przez niezależną instytucję – VERITEST. Ta niezależna instytucja potwierdziła w ten sposób, że produkujemy oprogramowanie na najwyższym, światowym poziomie technologicznym.

Gartner Magic Quadrant for Analytics and Business Intelligence Platforms 2023

Gartner Magic-Quadrant_2023.png

Technologia systemu Eureca - podsumowanie

System został wykonany w całości w technologii Microsoft „.net”, wykorzystuje bazę danych MS SQL SERVER. Mocno zintegrowany jest ze środowiskiem MS OFFICE (EXCEL oraz EXCEL w wersji Microsoft 365). Oparty jest na technologii Hurtowni Danych (MS ANALYSIS SERVICES).

System EURECA oparty jest technologii hurtowni danych, dzięki czemu dane są zintegrowane, spójne i nieulotne. Podczas wdrożenia budowane są interfejsy do systemów źródłowych tzw. ETL, które wyciągają dane z dowolnych systemów (Extract), przekształcają w spójne dane (Transform) i ładują do tabel i kostek OLAP (Load).

Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest:

  • obsłużenie dowolnego procesu kalkulacji rentowności wg klienta czy produktu. Do realizacji tego zadania potrzebne są m.in. dane produkcyjne, sprzedażowe, kosztowe i HR-owe, które po pobraniu i wyczyszczeniu podlegają różnym obliczeniom, kalkulacjom i alokacjom, aby ostatecznie otrzymać np. wieloblokowy rachunek marż pokrycia
  • wdrożenie planowania zintegrowanego, które może przejść takie etapy jak: planowanie wielkości sprzedaży, cen oraz asortymentu, planowanie magazynu i zakupów, planowanie produkcji, inwestycji, działań specjalnych i zasobów ludzkich, budżetowanie kosztów stałych, aktywów obrotowych i źródeł finansowania.

Część webowa systemu EURECA działa w oparciu o przeglądarki internetowe zgodne z HTML5 – Google Chrome, Mozilla Firefox czy Microsoft Edge.

Dane o wykonaniu budżetów mogą być pobierane do Hurtowni Danych z dowolnego formatu bazy danych (w naszych wdrożeniach pobieraliśmy już dane z większości dostępnych na polskim rynku baz danych – jak ORACLE, MS SQL, MySQL, Sybase, DB2, Informix, Progress, dbf, plików txt itp. oraz z większości systemów ERP – jak SAP, ORACLE, Microsoft, QAD, IFS, Infor, DomData, Comarch, Symfonia, Unit4, Simple, Soneta, BPSC, Asseco i wielu innych.