fbpx

Technologia

Microsoft jest naszym podstawowym partnerem technologicznym. Do sukcesu systemu Eureca niewątpliwie przyczynił się przyznany nam certyfikat najwyższego stopnia partnerstwa czyli Microsoft Gold Certified Partner w kategorii ISV/ Independent Software Vendor (niezależnych producentów oprogramowania.) W listopadzie 2012 roku firma Microsoft wprowadziła zmiany dotyczące przyznawanych kompetencji, zmieniając nazwę na Microsoft Gold Application Development. Obecna nazwa naszych kompetencji to Microsoft Partner Silver Application Development.

Platforma EURECA wykorzystuje technologie MICROSOFT, wskazaną przez Gartner Group jako wiodącą na rynku Business Intelligence – raport Gartner Group, 2016 „Magic Quadrant for Business Intelligence and Analytics Platforms”

Dzięki osadzeniu w systemie komponentów MS EXCEL, EURECA wykorzystuje wszystkie zalety EXCELA. Zaś dzięki technologii MS SQL SERVER i zastosowaniu Hurtowni Danych, pozbawiona jest jego ograniczeń. Dlatego Nasi Klienci uważają to narzędzie za idealne wsparcie dla controllingu w Firmie.

Dzięki wsparciu tak potężnego partnera technologicznego i dostępie do jego zasobów mogliśmy stworzyć rozbudowane i elastyczne rozwiązanie informatyczne. System Eureca rozwijany jest w oparciu o technologię Microsoft. NET.
Dla nas – twórców oprogramowania najważniejsze w .NET jest komponentowe budowanie aplikacji. Dzięki temu pracując nad systemem wspomagającym budżetowanie i controlling mogliśmy skupić się na merytoryce zagadnienia, korzystając z gotowych komponentów tam, gdzie warto z nich skorzystać.

Raport Gartner
Microsoft Partner Silver Application Development

System Eureca przeszedł pomyślnie tzw. testy platformowe, przeprowadzane przez niezależną instytucję – VERITEST. Ta niezależna instytucja potwierdziła w ten sposób, że produkujemy oprogramowanie na najwyższym, światowym poziomie technologicznym.

Technologia systemu Eureca - podsumowanie

System został wykonany w całości w technologii Microsoft „.net”, wykorzystuje bazę danych MS SQL SERVER 2018 oraz 2008 R2/2012 /2014/2016. Mocno zintegrowany jest ze środowiskiem MS OFFICE 2010/2013/2016. Oparty jest na technologii Hurtowni Danych (MS ANALYSIS SERVICES).

System EURECA oparty jest technologii hurtowni danych, dzięki czemu dane są zintegrowane, spójne i nieulotne. Podczas wdrożenia budowane są interfejsy do systemów źródłowych tzw. ETL, które wyciągają dane z dowolnych systemów (Extract), przekształcają w spójne dane (Transform) i ładują do tabel i kostek OLAP (Load).

Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest:

  • obsłużenie dowolnego procesu kalkulacji rentowności wg klienta czy produktu. Do realizacji tego zadania potrzebne są m.in. dane produkcyjne, sprzedażowe, kosztowe i HR-owe, które po pobraniu i wyczyszczeniu podlegają różnym obliczeniom, kalkulacjom i alokacjom, aby ostatecznie otrzymać np. wieloblokowy rachunek marż pokrycia
  • wdrożenie planowania zintegrowanego, które może przejść takie etapy jak: planowanie wielkości sprzedaży, cen oraz asortymentu, planowanie magazynu i zakupów, planowanie produkcji, inwestycji, działań specjalnych i zasobów ludzkich, budżetowanie kosztów stałych, aktywów obrotowych i źródeł finansowania.

Część webowa aplikacji Eureca działa w oparciu o przeglądarkę MS Internet Explorer oraz wspiera pracę w innych przeglądarkach zgodnych z HTML5.

Dane o wykonaniu budżetów mogą być pobierane do Hurtowni Danych z dowolnego formatu bazy danych (w naszych wdrożeniach pobieraliśmy już dane z większości dostępnych na polskim rynku baz danych – jak ORACLE, MS SQL, MySQL, Sybase, DB2, Informix, Progress, dbf, txt itd., oraz z większości systemów ERP – jak SAP, ORACLE, IFS, MS DYNAMICS AX, NAVISION, SYMFONIA, CDN, TETA, EXACT, MFG PRO itd.)