Wprowadzenie

Z raportu „Narzędziowa sfera controllingu” wiemy, że dla ponad 80% firm podstawowym narzędziem wspomagającym controlling jest MS Excel. Aż 60% badanych uważa jednak, że Excel jest niewystarczający aby usprawnić procesy, a praca z nim pochłania 80% czasu w controllingu, którego brakuje dla zadań istotnych dla menedżerów firmy. Do tego dochodzi ryzyko związane z błędami i ograniczeniami jakie niesie praca z arkuszami excela.

Controllerzy z którymi współpracujemy wymieniają takie ograniczenia Excela:

 • pracochłonność związana z seryjnym tworzeniem i sklejaniem arkuszy excelowych (zarówno w budżetowaniu jak i raportowaniu);
 • brak możliwości  planowania od góry do dołu (top-down)  i szybkiego tworzenia wielu scenariuszy budżetowych;
 • trudności w tworzeniu czytelnych raportów zgodnych z międzynarodowymi standardami np. analizy waterfall (kaskadowe) czy analizy odchyleń;
 • problem z wydajnością i bezpieczeństwem danych (które zapisywane są w arkuszach Excela a nie w bazie danych).

Czy u Państwa też to występuje?

EURECA wykorzystuje technologię Microsoft, wskazaną przez Gartner Group jako wiodącą na rynku Business Intelligence i Business Performance Management. Dzięki osadzeniu w systemie komponentów MS Excel, Eureca wykorzystuje wszystkie zalety Excela. Zaś dzięki technologii MS SQL Server, pozbawiona jest jego ograniczeń.

Błędy, które wynikają z ograniczeń arkusza są bardzo kosztowne. Dlatego w rozwiniętych gospodarkach UE i w USA coraz więcej firm przechodzi z arkuszy kalkulacyjnych do aplikacji wspomagających controlling. Początkowo były to głównie duże firmy, jednak wraz rozwojem technologii i jej dostępności kosztowej coraz więcej małych i średnich firm korzysta ze specjalistycznych narzędzi. Szacuje się, że na tych rynkach w najbliższym czasie będzie to 25% użytkowników arkuszy kalkulacyjnych.

Eureca to także zaawansowana i sprawdzona funkcjonalność plus wsparcie merytoryczne konsultantów Controlling Systems. Dlatego Użytkownicy systemu uważają to narzędzie za wymierne wsparcie dla swoich w Firm.

W badaniu przeprowadzonym na zlecenie miesięcznika „Controlling i Rachunkowość Zarządcza”, system Eureca został uznany za najlepiej oceniane oraz najbardziej popularne rozwiązanie controllingowe dostępne na polskim rynku.

raport zrzut

Cechy systemów, które respondenci uważają za najistotniejsze. Rozkład odpowiedzi przedstawia wykres 8.

Zakup jakich systemów jest zatem najczęściej rozważany i które z nich – zdaniem respondentów – najlepiej spełniają powyższe kryteria?
To przedstawia wykres 9.

Zobacz pełny raport

EURECA oferuje ogromne możliwości w takich obszarach jak:

 • Analizy, Raportowanie i Wizualizacja Danych
 • Planowanie i Budżetowanie
 • Kalkulacje i rozliczenia
 • Konsolidacja
 • Ewidencja wielowymiarowa dowolnych danych

Poznaj zakres zastosowania systemu Eureca,
którego funkcjonalność obejmuje takie obszary jak:

 • Business Intelligence
 • Business Performance Management
 • Ewidencja Danych

Zobacz krótkie wideo poniżej

prezentacja_eureca

Eureca w firmie - zastosowanie i funkcjonalność

Eureca a inne narzędzia IT - Business Intelligence vis Performance Management