II Edycja Konkursu Controllingowego

Super Smart Controller

na najlepszą optymalizację controllingową biznesu z wykorzystaniem systemu Eureca

Opisz najefektywniejsze z punktu widzenia Twojej firmy projekt optymalizacyjny realizowany z wykorzystaniem systemu Eureca
i walcz o tytuł Super Smart Controllera 2022!

Konkurs Super Smart Controller - Trofea i Nagrody

Nie proponujemy Ci stwarzania rzeczy nowych,
a jedynie opisanie tej świetnej roboty,
którą i tak już jako zespół zrobiliście.

Jeśli więc masz to wszystko w głowie – wiesz gdzie leżał problem, jakie powstało rozwiązanie, co udało się wdrożyć i jakie to przyniosło efekty – to zgłoszenie do konkursu możesz zrobić bardzo szybko. Być może udział w nim będzie przysłowiową wisienką na torcie dla całej pracy waszego zespołu.

Zgłoszenia

Co można zgłaszać

Każde działanie optymalizacyjne, które przyniosło firmie rzeczywistą zmianę, z którego firma jest zadowolona i przy realizacji której wykorzystano system Eureca.

Poniżej kilka przykładów takich projektów – optymalizacja marż przez poprawę raportowania dla handlowców, poprawa zarządzania cash flow, redukcja należności przeterminowanych, redukcja kosztów przestojów produkcyjnych, redukcja kosztów niewykorzystanych zasobów i wiele, wiele innych.

Projekty optymalizacyjne duże i małe

Niezależnie od roli jaką pełnisz w swojej firmie zawsze możesz być twórczy i zmieniać rzeczywistość wokół siebie na lepszą. Dlatego też do konkursu Super Smart Controller można zgłaszać wszystkie projekty optymalizacyjne, niezależnie od ich skali i skomplikowania – od zupełnie małych, które przyniosły efekty np. tylko w pracy Twojej lub Twojego zespołu, do naprawdę dużych, których efekty są odczuwalne dla całej organizacji. Ważne jest to, że w ramach swoich możliwości wprowadzasz zmianę i ona działa.

Projekty optymalizacyjne nowe i stare

Ponieważ Eurekę wdrażamy od 19 lat a konkurs organizujemy po raz pierwszy, zgłoszenia mogą dotyczyć wszystkich projektów optymalizacyjnych zrealizowanych od początku użytkowania w Twojej firmie systemu Eureca. Mając świadomość, że w przypadku niektórych firm może to być okres w czasie którego wykonano wiele świetnych projektów, nie wprowadzamy żadnych ograniczeń ilościowych, dlatego w konkursie możesz zgłosić dowolną ilość projektów.

Projekty optymalizacyjne z wyraźnie widoczną zmianą

Gdzie po wdrożeniu opracowanego rozwiązania widać różnicę między tym jak było, a tym jak jest i można pokazać policzalne mierniki tego sukcesu.

Ponieważ opis efektów przy pomocy określeń typu silny wzrost czy duża dynamika  będzie dla nas trudny do oceny, dlatego prosimy postaraj się opisać swój sukces w konkretnych liczbach lub wskaźnikach. Wybór tego co mierzyć zostawiamy Tobie, a poniżej umieszczamy kilka ogólnych podpowiedzi:

 • złotówki – możesz przeliczyć efekty projektu na złotówki zyskane dla firmy lub zaoszczędzone przez nią, jeśli Twój projekt ma taki charakter i pozwala się tak zmierzyć,
 • liczby i wskaźniki – możesz zostać przy liczbach bezpośrednio opisujących optymalizowane zjawisko. Przykładowo jeśli Twój projekt dotyczył produktywności i przed zmianą jakieś działanie zajmowało „3 dni w miesiącu” a po zmianie zajmuje „1 dzień w miesiącu” i taka sytuacja ma miejsce co miesiąc – to to są naprawdę mocne liczby,
 • szacunki – w skrajnych wypadkach możesz też stosować mierniki szacunkowe – jeśli zgłaszasz projekty optymalizujące bardzo miękkie obszary zarządzania, których efektem jest np. większa kompletność danych czy łatwiejsze decyzje zarządcze. W takich sytuacjach zastanów się nad ich miernikami i opieraj się na szacunkach.

Sprytne Triki w Eurece

W ramach konkursu Super Smart Controller, poza projektami optymalizującymi możesz zgłaszać także wypracowane przez siebie tzw. sprytne triki i szybkie implementacje różnych rozwiązań w samej Eurece.

Będą one oceniane przez naszych ekspertów i nagradzane w osobnej kategorii. Zgłoszenia takich Sprytnych Trików należy dokonać tak samo jak zgłoszeń projektów optymalizacyjnych do konkursu głównego czyli przez ten formularz. Będą oceniane przez naszych ekspertów i nagradzane.

W zaufaniu

W swoim zgłoszeniu możesz posługiwać się konkretami i liczbami, ponieważ gwarantujemy, że wszystkie pozostawione przez Ciebie dane zostaną wykorzystane wyłącznie do celów przeprowadzenia tego konkursu i nie wyjdą poza naszą firmę oraz członków Komisji Konkursowej. Jeśli natomiast okaże się, że masz świetne wdrożenie i warto byłoby je pokazać światu, wówczas skontaktujemy się z Tobą. Możesz więc spać spokojnie, ponieważ bez Twojej zgody nie wykorzystamy na zewnątrz Twojego zgłoszenia.

Nowa forma zgłoszeń

Ty zgłoś temat. My zrobimy resztę!

W czasie przyjmowania zgłoszeń do I edycji konkursu spotykaliśmy osoby, które miały ciekawe i zrealizowane projekty controllingowe, ale kompletnie nie dysponowały czasem potrzebnym na ich zgłoszenie. Dlatego też w II edycji konkursu, jako alternatywę dla standardowej ścieżki, uruchamiamy nową, uproszczoną formułę zgłoszenia. W jej ramach:

 • Klient zgłasza wyłącznie temat, w związku z którym zrealizował coś ciekawego w obszarze controllingu w ciągu ostatnich lat.
 • My przeprowadzimy z klientem wywiad i na jego podstawie redagujemy zgłoszenie konkursowe, które  klient autoryzuje. Obsługą tą zajmą się nasi pracownicy nie mający kontaktu z komisjami konkursowymi lub współpracujący z nami copywriterzy.

Pamiętaj też, że do konkursu możesz zgłosić kilka projektów.

Konkurs Super Smart Controller 2021 - Nowa forma zgłoszeń

Podpowiedzi do zgłoszeń

Przejrzyj poniższe obszary controllingu i zastanów się, czy w którymś z nich, nie robiłeś w ostatnich latach czegoś ciekawego, co można by zgłosić do konkursu.

Controlling w firmie

 • wdrożenie controllingu w firmie
 • organizacja controllingu w firmie
 • narzędzia controllingu w firmie
 • controlling finansowy
 • controlling personalny
 • controlling operacyjny
 • controlling logistyki
 • controlling produkcji
 • controlling projektów
 • controlling inwestycyjny
 • controlling strategiczny
 • controlling zarządczy
 • controlling dla menedżerów

Kalkulacje

 • kalkulacja kosztów
 • kalkulacja kosztów produkcji
 • kalkulacja jednostkowego kosztu wytworzenia
 • kalkulacja wynagrodzenia
 • kalkulacja płac
 • próg rentowności
 • krzywa rentowności
 • kalkulacja doliczeniowa
 • kalkulacja współczynnikowa
 • koszt własny sprzedaży
 • techniczny koszt wytworzenia
 • jednostkowy koszt wytworzenia
 • kalkulacja kosztów wytworzenia wyrobów gotowych
 • techniczny koszt wytworzenia
 • rachunek kosztów działań
 • rachunek kosztów pełnych
 • rachunek kosztów zmiennych
 • rachunek kosztów docelowych

Budżetowanie

 • budżetowanie elastyczne
 • budżetowanie kroczące
 • budżetowanie przyrostowe
 • budżetowanie i ocena wykonania budżetów
 • budżetowanie i kontrola kosztów
 • budżetowanie bez deficytu
 • budżetowanie sprzedaży
 • budżetowanie kosztów
 • budżetowanie inwestycji
 • budżetowanie w rachunku kosztów działań
 • budżetowanie finansowe
 • budżetowanie kapitałowe

Rentowność

 • rentowność firmy
 • rentowność inwestycji
 • rentowność brutto
 • rentowność ebitda
 • rentowność finansowa
 • rentowność aktywów
 • rentowność sprzedaży
 • wskaźnik rentowności sprzedaży
 • rentowność klientów
 • rentowność produktów
 • rentowność majątku
 • rentowność przychodów
 • zyskowność kapitałów własnych
 • rentowność wynagrodzeń

Planowanie

 • planowanie budżetu
 • planowanie kroczące
 • planowanie finansowe
 • planowanie płynności finansowej
 • planowanie strategiczne
 • planowanie operacyjne
 • planowanie taktyczne
 • planowanie krótkoterminowe
 • planowanie długoterminowe
 • planowanie scenariuszowe
 • planowanie sprzedaży
 • planowanie produkcji
 • planowanie potrzeb materiałowych
 • planowanie zatrudnienia
 • planowanie wynagrodzeń

Prognozowanie

 • prognoza finansowa
 • wieloletnia prognoza finansowa
 • prognozowanie i symulacje
 • prognozowanie sprzedaży
 • prognozowanie przychodów
 • prognozowanie kosztów
 • prognozowanie bilansu
 • prognoza rachunku zysków i strat
 • prognozowanie popytu
 • prognozowanie w logistyce
 • prognozowanie zatrudnienia
 • prognozowanie zaopatrzenia

Analiza danych

 • analityka biznesowa
 • analiza zarządcza
 • analiza rachunku wyników
 • analiza finansowa
 • analiza wskaźnikowa
 • analiza danych jakościowych
 • wielowymiarowa analiza danych
 • analiza wrażliwości
 • projekcja finansowa
 • optymalizacja kosztów
 • analiza płynności finansowej
 • analiza rentowności
 • analiza rentowności sprzedaży
 • analiza sprzedaży
 • optymalizacja sprzedaży
 • analiza kpi
 • analiza i wskaźniki efektywności
 • mierniki efektywności
 • niefinansowe wskaźniki efektywności
 • analiza abc
 • analiza xyz

Raportowanie

 • automatyzacja raportowania
 • raportowanie zarządcze
 • raport wyników
 • raport należności
 • raport zbiorczy
 • raport bieżący
 • wizualizacja danych
 • raportowanie produkcji
 • proces raportowania

Ocenianie projektów

Ocena projektów optymalizacyjnych

Oceną projektów optymalizacyjnych zajmie się Komisja Konkursowa składająca się z 3 ekspertów biznesowych i controllingowych w tym dwóch nieznających naszych klientów i nie mających z nimi żadnych relacji. Każdy członek komisji ma taką samą siłę głosu. W skład Komisji Konkursowej II edycji konkursu wchodzą: Paweł Musiał i … dwóch innych ekspertów, których przedstawimy niebawem.

Ocena całościowa projektów optymalizacyjnych budowana jest:

 • w 80% na podstawie efektywności biznesowej rozwiązania – chodzi o zrealizowaną w firmie zmianę, jej efekty i mierniki,
 • w 20% na podstawie tzw. sprytu controllera – dostrzeganiu szans na zmiany i pozyskaniu sprzymierzeńców do zmiany wewnątrz firmy.
dr Michał Chalastra

dr Michał Chalastra
Naukowiec, publicysta, konsultant i wieloletni praktyk controllingu
LinkedIn

dr Renata Pajewska-Kwaśny

dr Renata Pajewska-Kwaśny
Wykładowca, autorka publikacji z zakresu zarządzania i finansów … więcej

pawel-musial

Paweł Musiał
Członek Zarządu Controlling Systems
LinkedIn

Ocena Sprytnych Trików

Oceną tzw. Sprytnych Trików wykonywanych w Eurece zajmie się Zespół Ekspertów Eureki złożony również z 3 osób – twórców i konsultantów systemu Eureca znających system „od podszewki”. Tutaj także każdy członek zespołu ma taką samą siłę głosu, a w jej skład wchodzą: Andrzej Piech, Izabela Czepil i Mariusz Górski.

Ocena całościowa Sprytnych trików budowana jest na podstawie:

 • efektywności triku – czyli ocenie tego jak bardzo on pomaga,
 • potencjalnej powszechności triku – czyli ocenie możliwości szerszego zastosowania takiego rozwiązania w innych firmach.
Andrzej Piech

Andrzej piech
Twórca i Konsultant w Controlling Systems
LinkedIn

Iza Czepil

Izabela Czepil
Konsultant w Controlling Systems
LinkedIn

Mariusz Górski

Mariusz Górski
Key Account Manager w Controlling Systems
LinkedIn

Trofea

Laureatom konkursu zostaną przyznane tytuły Smart Controller roku oraz symboliczne nagrody wspierające ich edukację i dalszy rozwój zawodowy.

 • w ramach uznania – otrzymasz tytuł Super Smart Controller, którym możesz posługiwać się np. w CV, elegancką statuetkę, dyplom potwierdzający zwycięstwo w konkursie oraz publikację na naszych stronach www i w naszych social mediach,
 • w ramach rozwoju – otrzymasz coś do poczytania, posłuchania lub obejrzenia co wzmocni Twoją karierę zawodową. Szczegóły tego elementu nagród przedstawimy niebawem,
 • w ramach wspierania kariery zawodowej – jeżeli tylko wyrazisz taką wolę otrzymasz – referencje swojej osoby w LinkedIn, list gratulacyjny przesłany do Twojego prezesa oraz szansę na publikację Twojego projektu jako case study w mediach branżowych.

W kategorii

Projekty Optymalizacyjne

Tytuł Super Smart Controller 2022 – I Miejsce

plus inne wymienione we wstępie do Trofeów

Tytuł Super Smart Controller 2022 – II Miejsce

plus inne wymienione we wstępie do Trofeów

Tytuł Super Smart Controller 2022 – III Miejsce

plus inne wymienione we wstępie do Trofeów

W kategorii

Sprytne Triki

Tytuł Smart Controller 2022 – I Miejsce

plus inne wymienione we wstępie do Trofeów

Tytuł Smart Controller 2022 – II Miejsce

plus inne wymienione we wstępie do Trofeów

Tytuł Smart Controller 2022 – III Miejsce

plus inne wymienione we wstępie do Trofeów

Konkurs Super Smart Controller - Trofea i Nagrody

Terminy

Zgłoszenia do konkursu Super Smart Controller
przyjmujemy:

 

w formie „Zgłoś temat. My zrobimy resztę!”
do 31 października 2022 godz. 23:59

 

w formie zgłoszeń standardowych
cały czas,
do momentu wpłynięcia
wystarczającej ilości projektów

Publikacja wyników konkursu Super Smart Controller
odbędzie się

 

6 tygodni
po zamknięciu zgłoszeń

Lista laureatów konkursu zostanie opublikowana na stronie konkursu i w naszych social mediach. Ponadto informacja taka zostanie przesłana przez e-mail i SMS do wszystkich osób zgłaszających projekty do konkursu.

Zgłoszenia do edycji II

Ty zgłoś temat. My zrobimy resztę!

Pamiętaj, że takie zgłoszenie do niczego Cię nie zobowiązuje.
Zawsze możesz zrezygnować z wywiadu czy udziału w konkursie.
Więc jeśli „chodzi Ci po głowie” jakiś pomysł – zgłoś go!

  Zgłoszenie standardowe

  Jeśli jesteś mocno związany z projektem i chcesz go opisać samodzielnie, prosimy przejdź do pełnego formularza zgłoszeniowego.

  Patronat medialny nad Konkursem sprawuje:

  Reguły gry

  Kontakt w sprawie konkursu - Ania Pełka
  663 300 019 a.pelka@c-systems.pl

  1. Konkurs mimo, że dotyczy rzeczy poważnych, ma formę radosnej zabawy i jest wyrazem szacunku dla wielu osobowości controllingu, wnoszących w swoich firmach wiele dobra, które jednak nie zawsze jest dostrzegalne. Jest hołdem dla radości stwarzania i zmieniania świata na lepszy w naszych miejscach pracy.
  2. Dlatego też zwycięzców konkursu nie obsypiemy złotem i nie obdarujemy bogatymi nagrodami rzeczowymi. Chcielibyśmy powiedzieć, że damy im jedynie wieniec chwały i palmę zwycięstwa, ale to już sobie sami wzięli wykonując po prostu dobrze swoją pracę. To co damy to uznanie w oczach ekspertów i innych controllerów, trochę pomocy w rozwoju i karierze zawodowej i mamy nadzieję wiele radości.
  3. Werdykt Komisji Konkursowej, opublikowany na naszej stronie konkursowej jest ostateczny, tak jak decyzja sędziego na boisku piłkarskim. W związku z czym nie przyjmujemy w tej sprawie żadnych reklamacji. Jeśli ktoś poczuje się skrzywdzony z góry przepraszamy. Jeśli doszłoby do takiej sytuacji, mimo iż nie zmienimy wyników konkursu, zgłoś się do nas, może faktycznie czegoś nie dojrzeliśmy w projekcie i w jakiś inny sposób oddamy honor Twojemu zespołowi.
  4. Nie narzucamy ograniczeń dotyczących wielkości zgłoszenia (ilości słów czy znaków ze spacjami) i deklarujemy, że przyjmiemy każde zgłoszenie. Niemniej jednak, w trosce o higienę pracy członków Komisji Konkursowej mamy gorącą prośbę – spróbuj opisać swój projekt w taki sposób, żeby całość opisu (problem, rozwiązanie, efekt i narzędzia) zmieściła się na 2 lub 3 stronach A4.
  5. Konkurs organizuje spółka Controlling Systems Sp. z o.o. wyłącznie dla swoich klientów.

  Zwycięzcy edycji 2020

  Zwycięzcy Konkursu w kategorii Projekty Optymalizacyjne

  Zwycięzcy Konkursu w kategorii Sprytne Triki

  • 1 Miejsce i Tytuł Super Smart Controller 2020 otrzymała firma – P.P.H.U Polipack s.j.
   za projekt “Monitorowanie wskaźników dla Zarządu oraz instytucji finansujących projekt strategiczny”.
  • 2 Miejsce i Tytuł Super Smart Controller 2020 otrzymała firma – Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A.
   za projekt “Implementacja analizy kotłowni do systemu Eureca”.

  Wyróżnienia

  Komisje konkursowe zdecydowały się nie oceniać w edycji 2020 dwóch projektów, których wdrożenia jeszcze się nie zakończyły i nie są znane ich pełne efekty biznesowe. Jednocześnie dostrzegając wielki potencjał obu projektów zarówno w zakresie wartości jak i oddziaływania na całość firmy, komisje postanowiły potraktować oba projekty jako już zgłoszone do edycji 2021 (po zakończeniu wdrożenia i uzupełnieniu opisu o aktualne efekty biznesowe) i przyznać im wyróżnienia:

  • Wyróżnienie za szalenie rokujący projekt controllingowy “Optymalizacja procesu wyliczania rentowności usług” i firmy PZU Centrum Operacji S.A.
  • Wyróżnienie za ogromny potencjał drzemiący w projekcie “Optymalizacja wyników finansowych operacji dzięki systemom IT” i firmy Sulimar Sp. z o.o.

  Więcej szczegółów na temat wyników całego konkursu znajduje się w aktualności mówiącej o ogłoszeniu wyników.

  Benefity laureatów I edycji

  Zgłaszanie projektów, które już zostały zrealizowane, nie jest bardzo czasochłonne, natomiast niektóre benefity wynikające z udziału w konkursie pozostają na całe życie. Laureaci I edycji konkursu otrzymali:

  Laureaci konkursu Super Smart Controller