Kalkulacje i alokacje

Niezwykle istotną funkcjonalnością systemu EURECA jest możliwość tworzenia różnych formuł obliczeniowych. Formuły wykorzystywane w takim modelu mogą być:

– bardzo proste typu: cena x ilość = wartość

– bardziej złożone np.: do wyliczenia wartości planu wynagrodzeń wg składników płacowych, planu amortyzacji

– mocno zaawansowane do wyliczenia np.: taryf, marż retrospektywnych, rentowności produktów czy klientów z wykorzystaniem alokacji (np. wg ABC czy ABC TD).

Dzięki takiej funkcjonalności Eureki szybko można uzyskać odpowiedzi na następujące pytania:

– Jaki jest koszt wytworzenia naszego produktu?

– Ile kosztuje nas całościowa obsługa Klienta „X”?

– Czy produkt „A” sprzedawany dla Klienta „X”, promowany w ramach kanału dystrybucji „1” jest rentowny? Co obniża tę rentowność, a co ją poprawia?

– Jakie koszty pośrednie i w jakiej wartości powinny zostać doliczone do naszego produktu / usługi?

– Jaką marżę uzyskujemy na projekcie?

Takie pytania pojawiają się w przedsiębiorstwie bardzo często. Aby móc na nie odpowiedzieć konieczne jest zdefiniowanie odpowiedniego modelu obliczeniowego, dedykowanego dla danego przedsiębiorstwa i odzwierciedlającego jego specyfikę. Na takie pytania odpowiedzi nie udzieli tradycyjna ewidencja księgowa, bo nie do tego służy.

Raport analiza rentowności sprzedaży

Wysoki przychód to za mało, żeby firma była rentowna. Trzeba jeszcze ustalić, na jakich klientach, produktach czy usługach firma faktycznie zarabia, a na jakich traci. Taka wiedza pozwala zwiększyć zyski firmy i stanowi dużą wartość zarówno dla Finansów i Controllingu jak też dla Sprzedaży i Zarządu.

Tu z pomocą przychodzi Eureca, która pomaga szczegółowo analizować marże i rentowność oraz przedstawić te informacje na dynamicznych raportach.

Dlaczego analityka szczegółowa?
Bo podczas oceny rentowności np. sprzedaży, to na poziomie danych zagregowanych można pominąć wiele cennych informacji. Dysponując wiedzą szczegółową na temat rentowności sprzedaży, produktów, klientów, zleceń itp. zarówno menedżerowie jak i szeregowi pracownicy np. handlowcy, mogą podejmować trafne decyzje i tym samym na bieżąco wpływać na wynik firmy.

Raport analiza rentowności sprzedaży
Wykres krzywa wieloryba

Przykładowo, jeśli na poziomie zagregowanym obserwujemy marżę wynoszącą +2 mln zł, to podczas szczegółowej analizy często okazuje się, że na tą dodatnią marżę mają wpływ np.:

+3 mln zł marży ➜ na grupie klientów lub zleceń rentownych oraz
(-1) mln zł straty ➜ na grupie klientów lub zleceń nierentownych,

co daje +2 mln zł ➜ marży skumulowanej

Ten e-Book został pobrany przez ponad 515 specjalistów i menedżerów.
Takie duże zainteresowanie potwierdza, że szczegółowa analizy tego, którzy klienci, produkty czy usługi są rentowne jest ważny dla menedżerów każdej firmy. Jest to poradnik opisujący 3 błędy, które mogą wyprowadzić Cię na manowce i 6 wskazówek dzięki, którym tego unikniesz.