Wyzwania biznesowe
a wymagania wobec controllingu i systemów IT

W lutym 2018 w Warszawie odbyła się kolejna konferencja dla firm, które operują na bardzo dużej ilości danych i poszukują rozwiązań do raportowania i kontrolingu. Spotkanie odbyło się pod hasłem „Efektywne analizy danych oraz workflow”

Controlling Systems wpierał merytorycznie to spotkanie. Pan Paweł Musiał z Controlling Systems przeprowadził wykład pt.:

„Wyzwania biznesowe a wymagania wobec controllingu i systemów IT”.

Co istotne,  ta prezentacja została bardzo dobrze oceniona przez Uczestników konferencji, dlatego poniżej udostępniamy slajdy z tego wykładu.

Pomogliśmy ponad 300 controllerom w Polsce usprawnić ich procesy controllingowe.