Controlling w firmach produkcyjnych
- zobacz materiały wideo z szkolenia

Obejrzyj nagranie dla Controllerów, Dyrektorów finansowych i Menedżerów firm produkcyjnych pt.:

"Controlling w firmach produkcyjnych – trzy kluczowe wyzwania biznesowe:"

Rentowność czyli wiarygodna informacja o zjadaczach zysku

Każda firma ma zjadaczy zysku, jednak nie każda świadomie nimi zarządza. Odpowiednie narzędzia IT, które dają  wiedzę o tym jak rozliczać koszty na klientów, produkty czy handlowców dla wielu firm jest przewagą konkurencyjną. Związane jest to m.in. z wyliczeniem TKW i KWS, co niestety jest problemem dla wielu systemów zintegrowanych.

Jeżeli zarząd Twojej firmy chciałby uzyskiwać wiarygodną informację nt. rentowności klientów czy produktów, aby lepiej przygotowywać się do negocjacji z kontrahentami i rezerwować zasoby na właściwe działania to te wideo powinno Cię zainteresować.

Przewidywalność biznesu – jak połączyć budżet z prognozą i proaktywnie zarządzać wynikiem bieżącego miesiąca

Każda profesjonalnie zarządzana firma powinna mieć budżet. Dyskusyjne jest z jaką szczegółowością i z zaangażowaniem jakich osób powinien powstawać. Największym wyzwaniem jest jednak nie samo budżetowanie (choć i to przysparza wielu trudności), ale powiązanie budżetowania ze zmieniającym się rynkiem.

Jeżeli chcesz uzyskać konkretne wskazówki jak sprawić, aby budżet był bardziej elastyczny i wspierał podejmowanie decyzji  to obejrzyj materiał poniżej.

Jedna wersja prawdy dla wszystkich menedżerów – spójna, zrozumiała i czytelna

Coraz więcej firm decyduje się na zakup oprogramowania do raportowania i wizualizacji. Dzisiejsze systemy można szybko wdrożyć w dostępnej dla każdego cenie. Są to rozwiązania Business Intelligence wykorzystujące technologię „in memory”. Przy raportowaniu warto jednak pamiętać o zasadzie GIGO (Garbage In – Garbage Out: czyli śmieci na wejściu – śmieci na wyjściu), a także o tym, że prezentacja danych w najbardziej nowoczesnych narzędziach to jeszcze nie prezentacja informacji.

Jeżeli podczas spotkań menedżerowie prezentują raporty z różnymi danymi lub też informacje zawierają wiele błędów to znaczy, że warto zastanowić się nad specjalną bazą danych do raportowania w firmie czyli hurtownią danych, aby dane były wiarygodne. Zobacz więcej w nagraniach premium.

Cykl szkoleń poprzedzało webinarium. Jego nagranie zostało one podzielone na 4 części nie dłuższe niż 15 minut każda.

Zobacz 11-minutowy wstęp do webinarium:

Wypełnij formularz poniżej aby uzyskać bezpłatny dostęp
do pozostałych trzech części nagrania webinarium:

  • Część 1: rentowność czyli wiarygodna informacja o zjadaczach zysku
  • Część 2: przewidywalność biznesu – jak połączyć budżet z prognozą
  • Część 3: jedna wersja prawdy dla wszystkich menedżerów

Zainteresowało Cię webinarium.  Zobacz 7-minutowe wprowadzenie do szkolenia, które rozwija ten  temat:

Przygotowaliśmy materiał wideo podsumowujący wszystkie 3 szkolenia
Czas trwania nagrania to 60 minut. Wypełnij formularz poniżej aby uzyskać bezpłatny dostęp do pełnego materiału o szkoleniu.

Poznaj efekty wykorzystania narzędzia do controllingu w firmach produkcyjnych.

Posłuchaj opinii innych.

infografika – kliknij aby powiększyć

Paweł Musiał - Członek Zarządu Controlling Systems

Paweł Musiał,
Członek Zarządu Controlling Systems sp. z o.o.
Zobacz profil w Linkedin 

Autor materiałów

Absolwent Wydziału Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, ponad 20 lat specjalizacji w systemach informatycznych dla biznesu.

Od 2001 roku zajmuje się doradzaniem Klientom w zakresie systemów wspomagających controlling.

Certyfikowany członek międzynarodowego stowarzyszenia praktyków controllingu ICV, członek zarządu koła ICV Warszawa, prelegent wielu konferencji z zakresu koncepcji i narzędzi w controllingu.

Autor artykułów publikowanych w prasie fachowej (m.in. „Controlling i Zarządzanie”).

Jako Partner w Controlling Systems Sp. z o.o. uczestniczył w wielu projektach, prowadzonych przez Firmę. Obecnie odpowiada m.in. za rozwój narzędzi i koncepcji controllingowych, wspomaga controllerów łącząc „miękkie” i „twarde” elementy zarządzania.

Jako ekspert metod i narzędzi controllingowych jest często zapraszany do wygłoszenia prelekcji podczas konferencji na temat zarządzania, controllingu i narzędzi IT. W ostatnim czasie współtworzył program m.in. takich konferencji jak:

  • XI Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów ICV, marzec 2017
  • „Forum Controllingu Finansowego” – konferencja dziennika Puls Biznesu, wrzesień 2017
  • Kongres „V Polish Business Analytics Summit”, marzec 2017
    Poniżej ocena wystąpienia Pana Pawła z tej ostatniej konferencji:„Wracam do Pana z feedbackiem od uczestników kongresu. Pańskie wystąpienie otrzymało notę 4,75 w skali 1-5, gdzie 5 jest oceną najwyższą. Średnia ocen z kongresu to 3,8. Mam ogromną nadzieję, że będziemy mieli okazję do współpracy w przyszłości,
    Marta PawlikowskaProject Director, Trio Conferences