fbpx

Pulpity menedżerskie

Pulpity menedżerskie

Najnowsza funkcjonalność systemu EURECA umożliwia prezentację informacji na pulpitach menedżerskich.

Pulpity menedżerskie (kokpit, dashboard) to część systemu, która odpowiada za obszar Business Intelligence.
Co istotne, ta funkcjonalność aplikacji Eureca została w 2018 roku mocno rozbudowana dzięki wykorzystaniu nowych możliwości technologii w obszarze wizualizacji.

W efekcie dane można przedstawić za pomocą zaawansowanych wizualizacji, które spełniają oczekiwania zarówno:

menedżerów, którzy chcą pokazać na jednym ekranie istotne informacje z wielu źródeł (one page reporting),

– jak również zaawansowane wymagania analityków, którzy potrzebują wgłębiać się w szczegóły i wyszukiwanie cennych informacji (data discovery).

Dane mogą przybrać formę zarówno tabeli, diagramu czy wskaźnika. Istnieje możliwość zagłębiania się w informacje poprzez drill-down na wykresie jak i wyświetlenie szczegółów. Na pulpicie możemy zamieścić również komentarz i informacje opisowe.

Typowe obiekty do prezentacji danych to: wykresy, tabele, wskaźniki, kafelki i mapy.

Przykładowe pulpity w systemie Eureca

Zobacz przykłady wykorzystania pulpitów
z perspektywy menedżera finansów, sprzedaży i prezesa firmy

System łączy funkcjonalność tradycyjnych rozwiązań Business Intelligence (praca na kostkach OLAP), z tymi nowoczesnymi (tzw. self service BI), które dają możliwość łatwego budowania interaktywnych wizualizacji czerpiąc dane zarówno z hurtowni danych jak i własnych źródeł (bazy danych, pliki csv czy Excel).

Funkcjonalność ta jest dostępna zarówno dla controllerów finansowych (w ramach licencji tzw. grubego klienta obejmującą całą funkcjonalność Eureki) jak też menedżerów (w przeglądarce internetowej).

W opcji  naszej oferty jako Eureca Desktop Pulpity ta funkcjonalność jest dostępna jako osobna aplikacja za 167zł miesięcznie. Zobacz cennik

Przetestuj bezpłatnie, najnowszą funkcjonalności pulpitów menedżerskich.

Eureca wspomaga koncepcję „one page reporting” prezentując w czytelnej formie informacje dotyczące konkretnego kontekstu, a nie wyłącznie konkretnego systemu informatycznego. Np. w przypadku analizy pracy handlowca istnieje możliwość zaprezentowania na jednej stronie spójnych informacji:

  • pochodzących z systemów informatycznych przedsiębiorstwa (np. sprzedaż, koszty, kadry)
  • wprowadzanych bezpośrednio do systemu EURECA poprzez Formularze www (np. oceny pracownicze, kompetencje, szanse sprzedaży)
  • dotyczące budżetów, porównujące wykonanie z planem w dowolnym scenariuszu (tworzonym w module BUDŻETOWANIE)
  • które zostały przetworzone w hurtowni danych systemu EURECA (np. kalkulacja marży).

Dzięki tej funkcjonalności pulpity menedżerskie mogą wspomagać zarówno prezentację informacji oceniających (czyli wyniki np. sprzedaży, marż, kosztów, realizacji budżetu) jak i wspomagających menedżerów i zespoły (działania, realizacja zadań, szanse sprzedaży, braki produkcyjne, rekrutacje).

Menedżer pracujący z pulpitami może:

  • filtrować wszystkie lub wybrane dane na stronie (np. wybór regionu czy kanału sprzedaży)
  • zagłębiać się w dane bezpośrednio na wykresie dostępne w wybranej kostce (drill-down), jak i spoza nie
  • wyświetlać szczegóły (drill-through), które dotyczą konkretnej analizy, ale dostępne są w innej kostce hurtowni danych