Jak zwiększyć rolę HR w organizacji
dzięki wiarygodnym informacjom?

Zapraszamy specjalistów i menedżerów, którzy czują niedosyt w wykorzystywaniu wiedzy opartej na faktach w zarządzaniu ludźmi do obejrzenia materiałów z webinarium pt.:

"Jak zwiększyć rolę HR w organizacji wykorzystując wiedzę opartą na danych?"

Wykorzystaj dźwignię technologiczną dla rozwoju organizacji,
zespołu HR i własnych kompetencji.

W organizacjach HR pełni różną rolę:

– czasem strategiczną i wówczas wspiera wszystkich menedżerów w realizacji celów. Do tego niezbędne jest gromadzenie informacji wieloprzekrojowych, aby spełnić kryterium mierzalności celów (SMART – Measurable). Ważne jest wówczas gromadzenie informacji nie tylko wynikowych typu przychody, koszty, zyski, ale i kierunkowych/ sterujących (tzw. KPI niefinansowe), które są kluczowe dla danego obszaru i pokazują związki przyczynowo-skutkowe (w HR np. informacje o rekrutacjach, profilu pracowników).

– czasem jest działem lub wręcz stanowiskiem typowo backoffice – wówczas ważne są efektywność procesów HR, czas realizacji poszczególnych zadań (w tym przygotowywanie niezbędnych informacji z zakresu zarządzania personelem).

W tych dynamicznych czasach kluczowym zasobem oprócz ludzi jest czas,
który mija bezpowrotnie bez względu na to jak go wykorzystamy.

Coraz częściej pojawiają się pytania zarówno z poziomu zarządu jak i innych menedżerów „jak nam idzie” lub „jak nam idzie w tym co ważne” i coraz częściej dotyczą ludzi, ich potencjału, kwalifikacji i wykorzystania ich czasu – czy oby na pewno są efektywni czyli realizują właściwe rzeczy, we właściwy sposób, we właściwym czasie i tempie (co przekłada się również na koszty).

Od HR wymaga się szybkiej informacji, wieloprzekrojowej, czytelnej i zinterpretowanej (przyczyna-skutek, działanie/ zasoby – koszty i wynik).

Do tej pory HR często musiał polegać na wsparciu IT czy też controllingu (do których ustawiały się kolejki po dane i informacje), bądź też poświęcać mnóstwo czasu na „obróbkę” w Excelu. Dzisiaj nie ma już na to czasu. I tak jak faktem jest dzisiaj, że w produkcji czy w logistyce inwestuje się w automatyzację i robotykę, w sprzedaży w dostęp do danych z zewnątrz (BIG DATA) tak w HR warto skorzystać z narzędzi analitycznych self-service i to najlepiej z pewnym dodatkiem.

Materiały

Przykładowy pulpit menedżera HR z analizą szkoleń pracowniczych

Paweł Musiał - Członek Zarządu Controlling Systems

Paweł Musiał,
Członek Zarządu w Controlling Systems
Zobacz profil w Linkedin 

Prowadzący

Absolwent Wydziału Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Posiada ponad 20 lat specjalizacji w systemach informatycznych dla biznesu. Od 2001 roku zajmuje się doradzaniem Klientom w zakresie systemów wspomagających controlling.

Certyfikowany członek międzynarodowego stowarzyszenia praktyków controllingu ICV, członek zarządu koła ICV Warszawa, prelegent wielu konferencji z zakresu koncepcji i narzędzi w controllingu.

Prowadzi zajęcia z studentami takich uczelni jak: SGH Warszawie oraz UMK w Toruniu.

Jako Partner w Controlling Systems Sp. z o.o. uczestniczył w wielu projektach, prowadzonych przez Firmę. Obecnie odpowiada m.in. za rozwój narzędzi i koncepcji controllingowych, wspomaga controllerów łącząc „miękkie” i „twarde” elementy zarządzania.