Szkolenie: Controlling Value Proposition dla szefów sprzedaży

Zapraszamy do obejrzenia nagrania szkolenia jakie zrealizowaliśmy w grudniu 2018.

Szkolenie on-line

„Controlling Value Proposition dla szefów sprzedaży – czyli jak Controlling może lepiej wspierać kluczowy obszar firmy i zwiększać swoją rolę w organizacji.”

Agenda szkolenia

 1. Poznaj swojego klienta wewnętrznego i jej/ jego wyzwania, aby dostarczyć prawdziwą wartość („out of the transaction box”)
 2. Dowiedz się o czym się mówi na najważniejszych konferencjach w zakresie zarządzania sprzedażą i innowacjami
 3. Rozróżnij działania wspierające wzrost efektywności od tych skierowanych na innowacje
 4. Wykorzystaj technologie IT, aby szybciej dostarczać istotne z punktu widzenia zarządzania informacje

Chcesz być biznes partnerem dla szefów sprzedaży? Wyjdź poza „transaction box”.

Digitalizacja, robotyzacja i dostępność narzędzi Business Intelligence jest już dzisiaj obecna. To nie jest trend, to już rzeczywistość. Rola controllera działającego w „transaction box” wkrótce będzie zmarginalizowana. Jest to bardzo duże zagrożenie dla tej profesji, dla nielicznych jest jednak wielką szansą. Jeden z prelegentów Controlling Intelligence Adventure użył takiej metafory – „to wielka fala, która może albo Cię zatopić, albo Ty możesz ją wykorzystać jak profesjonalny surfer”.

Podczas wszystkich szkoleń będą wykorzystywane:

 • Narzędzia: Business Model Canvas, Value Proposition Canvas, Experiment Loop Map, Eureca Desktop Pulpity
 • Koncepcje: Modele Biznesowe, 4dx, Lean start-up, Centrum Dowodzenia

Szkolenie odbyło się w dniu 13 grudnia 2018,

Wypełnij formularz obok aby uzyskać dostęp do nagrania tego szkolenia

Planujemy kolejne tematy szkoleń zgodnie z preferencjami Uczestników tego szkolenia

Wypełnij formularz poniżej aby zobaczyć nagranie

Paweł Musiał - Członek Zarządu Controlling Systems

Paweł Musiał,
Członek Zarządu w Controlling Systems Sp. z o.o.
odpowiedzialny za sprzedaż i marketing
Zobacz profil w Linkedin 

Prowadzący

Absolwent Wydziału Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, ponad 20 lat specjalizacji w systemach informatycznych dla biznesu.

Od 2001 roku zajmuje się doradzaniem Klientom w zakresie systemów wspomagających controlling.

Certyfikowany członek międzynarodowego stowarzyszenia praktyków controllingu ICV, członek zarządu koła ICV Warszawa, prelegent wielu konferencji z zakresu koncepcji i narzędzi w controllingu.

Autor artykułów publikowanych w prasie fachowej (m.in. „Controlling i Zarządzanie”).

Jako Partner w Controlling Systems Sp. z o.o. uczestniczył w wielu projektach, prowadzonych przez Firmę. Obecnie odpowiada m.in. za rozwój narzędzi i koncepcji controllingowych, wspomaga controllerów łącząc „miękkie” i „twarde” elementy zarządzania.

Jako ekspert metod i narzędzi controllingowych jest często zapraszany do wygłoszenia prelekcji podczas konferencji na temat zarządzania, controllingu i narzędzi IT. W ostatnim czasie współtworzył program m.in. takich konferencji jak:

 • XII Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów ICV, grudzień 2018
 • XI Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów ICV, marzec 2017
 • „Forum Controllingu Finansowego” – konferencja dziennika Puls Biznesu, wrzesień 2017
 • Kongres „V Polish Business Analytics Summit”, marzec 2017
  Poniżej ocena wystąpienia Pana Pawła z tej ostatniej konferencji:„Wracam do Pana z feedbackiem od uczestników kongresu. Pańskie wystąpienie otrzymało notę 4,75 w skali 1-5, gdzie 5 jest oceną najwyższą. Średnia ocen z kongresu to 3,8. Mam ogromną nadzieję, że będziemy mieli okazję do współpracy w przyszłości,
  Marta PawlikowskaProject Director, Trio Conferences